Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ Ἱεραρχία τῶν Παπικῶν ἀποφασίζουν γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!Δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας!

Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 4386/2016 τῆς 11η Μαΐου τὸ ὑπουργεῖο νομοθέτησε ὥστε νὰ διορίζονται, κατ' ἐξαίρεση καὶ ἐκτὸς πινάκων τῶν ἀναπληρωτῶν, θεολόγοι τοῦ Ἑβραϊκοῦ καὶ τοῦ Παπικοῦ Δόγματος κατόπιν ὑπόδειξης ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος! Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ  μὲ τοὺς μουσουλμανόπαιδες καθὼς καὶ ἐκεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τοὺς διδάσκοντες ἔχουν οἱ μουσουλμανικὲς μουφτεῖες! Συνεπῶς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Παπικοὺς παραμένει ὁμολογιακὸ καὶ οἱ θρησκευτικές τους ἡγεσίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Η ΕΣΧΑΤΗ ΑΙΡΕΣΗ.Μέρος 1ο. (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι συναντήσεις του Πάπα Φραγκίσκου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πάπας είναι αιρετικός απο το 1054 γιατί απέρριψε τα ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ και υπέπεσε σε 3 αιρέσεις. 

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε …

Αν ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού,   τότε …

π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621 - agotsopo@gmail.com

Απλές σκέψεις εκκλησιολογικής  συνέπειας …

Αν ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού,   τότε …
Υποστηρίζεται στο χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως ότι ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι μία από τις Τοπικές Εκκλησίες που όλες μαζί συγκροτούν την Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού. Συνέπεια της αντιλήψεως αυτής είναι η πεποίθηση ότι ο Πάπας έχει πλήρη ιεροσύνη με αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή, είναι κανονικός Επίσκοπος,  διάδοχος του Απ. Πέτρου και τελεί απολύτως έγκυρα μυστήρια που προσφέρουν την αυτή σώζουσα Θ. Χάρη που παρέχεται και δια των Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Περί Η' και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Περί Η' και Θ΄ Οικουμενικών ΣυνόδωνΣύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Περί Η' και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΠΕΡΙ Η´ KAI Θ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 

Ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» διερμηνεύοντας καὶ ὅλους τοὺς πονοῦντας καὶ ἀνησυχοῦντας διὰ τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀνό­θευτη τῶν ἱερῶν δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ἀκεραιότητα, αἰ­σθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὰ θερμὰ συγχαρητήριά μας, τὸν ἱερὸ ἐνθουσιασμό μας, καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἱερὰ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἀναδείξει εἰς τὴν δέουσα περιωπὴ τῆς σειρᾶς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό­δων τὶς Ὀγδόη καὶ Ἐνάτη Οικουμενικές Συνόδους. Τὶς εἰσήγαγε ἤδη εἰς τὴν ζῶσα λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τόσο μὲ εἰδικὲς ἱερὲς Ἀκολου­θίες ὅσο καὶ ὁρίζοντας ἡμερομηνίες τακτές γιὰ τὸν κατ’ ἔτος ἑορτασμό τους ὡς τοπικὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀρχικῶς, ἑορτή.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΄΄ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΗΘΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’ ΣΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ;

Αίρεση
(Γιατί αποσιωπούνται οι παράγραφοι 5 και 8, της «Δήλωση του Τορόντο»)
Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_________________
Το κείμενο του κ. Θεόδωρου Γιάγκου, καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.,  που τιτλοφορείται «Πτυχές που αποσιωπήθηκαν στον δημόσιο διάλογο περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Β΄ Μέρος)»(amen.gr), μεταξύ άλλων αναφέρεται και στη «Δήλωση του Τορόντο».  Επιπρόσθετα με την άτοπο παραδοχή ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να είναι μέλη της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να είναι μέλη της ίδιας τους της εκκλησίας» στη «Δήλωση του Τορόντο»,αποσιωπούνται οι παράγραφοι 5 και 8. 

Προσευχή των συζύγων και της οικογένειας

image001

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ο τη ση αναβάσει επί τον Γολγοθάν εξαγοράσας ημάς εκ της κατάρας του Νόμου και αποκαταστήσας την πεπτωκυίαν εικόνα Σου, ο εκτείνας επί του Σταυρού τας αχράντους χείράς Σου, ίνα τα εσκορπισμένα τέκνα του Θεού επισυναγάγης εις εν, και καλέσας τη επιφοιτήσει του Παναγίου Πνεύματος εις ενότητα πάντας, Συ, ο Ων του Πατρός το απαύγασμα, προ της εξόδου Σου επί την μεγάλην ταύτην και κοσμοσωτήριον ιερουργίαν εδεήθης του Πατρός Σου, ίνα πάντες εν ώμεν, καθώς Συ ει μετά του Πατρός και του Πνεύματος του Αγίου.Παράσχου τοίνυν ημίν χάριν και σοφίαν του εκπληρούν την εντολήν ταύτην καθ’εκάστην, και ενίσχυσον ημάς εις τον αγώνα της αγάπης εκείνης, ην Συ ενετείλω ημίν, ειπών: «Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ ηγάπησα υμάς». Δώρησαι ημίν διά του Αγίου Σου Πνεύματος την δύναμιν του ταπεινούν εαυτούς ο εις ενώπιον του ετέρου, εν τω κατανοείν ότι, εάν τις πλείον αγαπά, πλείον και ταπεινούται.

H EYΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (π.Δημ.Μπόκου)

stavrosdocument-page-001

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΣΩΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1878

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________

Ο Σταυρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η ελπίδα μας. Είναι των ‘’πιστών ο στηριγμός’’.  Πως μπορούμε να είμαστε αδρανείς απέναντι σε όσους από τους κυβερνώντες   αρνούνται να κάνουν το σημείο του Σταυρού;   Το ‘’ζωηφόρον και σωτήριον ξύλον’’ του Τιμίου  Σταυρού, ως ‘’φυλακτήριον θείον’’, είναι η ‘’κραταιά σκέπη’’ μας.  Ας μη συμβάλλομε στην εκλογή αρχόντων που αρνούνται να κάνουν το σημείο του Σταυρού.

Θεόκλητος Ρουσάκης :»Η ασύμετρη απειλή της λαθρομετανάστευσης και η νεοοθωμανική διείσδυση στα Βαλκάνια»

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82
Ομιλία του Αντιστρατήγου ε.α. Θεόκλητου Ρουσάκη που έγινε στις 7-8-2016 στην αίθουσα ομιλιών της Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου.
Η Συνθήκη Σένγκεν, οι κακοί χειρισμοί– Η ασύμμετρη απειλή της Λαθρομετανάστευσης και η από Βορά εν δυνάμει απειλή από την νεο-οθωμανική διείσδυση στα Βαλκάνια.

Ιαπωνικό πλοίο πέταξε πανάκριβο μετάξι για να σώσει Μικρασιάτες.

20160921aiaponikoploio-masia-page-001

Aίρεση,Σχίσμα και Αποτείχιση στην Ορθόδοξη παράδοση.(Ιω.Καρδάση)

Η βύθιση του πλοίου “ΑΡΝΤΕΝΑ” στις 28 Σεπτεμβρίου 1943 στην Κεφαλονιά. ΄Ενα από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην Ελλάδα

Η βύθιση του πλοίου “ΑΡΝΤΕΝΑ”  στις 28 Σεπτεμβρίου 1943 στην Κεφαλονιά. ΄Ενα από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην Ελλάδα

Το πλοίο “ΑΡΝΤΕΝΑ” ναυπηγήθηκε το 1915 στα βρετανικά ναυπηγεία «A. Mc Millan and Son» του Dumbarton. Είχε μήκος 185 ποδώνν και πλάτος 25,1 ποδών.

Το 1934 αγοράστηκε από τον εφοπλιστή Ευάγγελο Κ. Τόγια και εξυπηρετούσε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στη γραμμή Χίου – Μυτιλήνης και Κυκλάδων. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου επιστρατεύθηκε και αξιοποιήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση στον τομέα των εθνικών και στρατιωτικών μεταφορών , προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες. Περιοχή Μέτελα, Αργοστόλι στα 1939. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

Περιοχή Μέτελα, Αργοστόλι στα 1939. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

Αριστερά το παλάτζιο Πλάτωνος Βέγια. Του περίφημου Βέγια, του ανθρώπου που χρηματοδότησε το Βέγειο Ψυχιατρείο.

Άγιον Όρος: Μαρτυρία επιβεβαίωσης αοράτων ασκητών

Άγιον Όρος: Μαρτυρία επιβεβαίωσης αοράτων ασκητών
Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο  του Προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους.
Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μία αξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο «».

Θαύματα Αγίων; Θα ήθελα ένα παράδειγμα

Θαύματα Αγίων; Θα ήθελα ένα παράδειγμα

Άπειρα παραδείγματα υπάρχουν βεβαίως. Το παρακάτω κείμενο από το: "Ο Άγιος Σπυρίδων. Προστάτης των Φτωχών, Πατέρας των Ορφανών, Δάσκαλος των Αμαρτωλών" του + Κόντογλου Φώτη.

[…]

Αγάπη στο Θεό και την πατρίδα

λήψη (1).jpg

Όσοι Έλληνες αγαπάμε τον τριαδικό Θεό και την πατρίδα μας δίνουμε τον αγώνα μας πρώτα  υπέρ της πίστεως. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο χτυπιέται η Ελλάδα, είναι η Ορθοδοξία, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η ελευθερία που αποτελεί το εμπόδιο στην παγκόσμια υποδούλωση των ανθρώπων.  Όπου υπάρχει ορθοδοξία υπάρχει ακόμα ελπίδα και αντίσταση.  Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουν βάλει την χώρα  μας στον οικονομικό και στενωπό σωλήνα είναι η απόκτηση από τους ξένους της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Ο κρόκος Κοζάνης «φάρμακο» για τον εγκέφαλο μας


Ο κρόκος Κοζάνης συντελεί σε βελτίωση των νοητικών λειτουργιών, ενώ θετική επίδραση έχει και στα άτομα με ήπια νοητική διαταραχή, σύμφωνα με ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό έντυπο Journal of Alzheimer’s Disease.

ΒΟΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: ΠΡΩΤΑ Η "ΜΕΤΑ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ" ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΤΑ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ Θ.ΛΑΤΡΕΙΑΣ...


Δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν στον Βόλο δεν μπορούν να μας αφήσουν χωρίς να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να σχολιάσουμε και να πάρουμε θέση,αν και είναι δύσκολο να κρίνεις ειδικά Ιεράρχες.Όταν όμως τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο και οι πληροφορίες που μας έρχονται απο τον Βόλο κάνουν λόγο για βαρύ σκανδαλισμό του πιστού λαού με τις συνεχόμενες ποιμαντικές "αστοχίες" του τοπικού ποιμενάρχη δεν μπορούμε παρά να παρουσιάσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν αφού ο κάθε Ορθόδοξος Μητροπολίτης οφείλει να ορθοτομεί τον λόγο της Αληθείας του Χριστού και της Εκκλησίας και όχι τα προσωπικά του πιστεύω που μπορεί να οδηγήσουν σε πλάνη και πνευματική καταστροφή.

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Η Σύνοδος της Κρήτης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πάτρα  28.9.2016
Πρωτοπρεσβύτερος,  Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος,
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» τῆς Συνόδου τῆςΚρήτης (2016) κάνειἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸ ΠΣΕ (§§ 16-21) καὶ στὴ συμβολή του στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση μὲ ἔκδηλο ἐνθουσιασμό.

ΚΑΝΤΗΛΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΟΥΦΙΣήμερα που  εορτάζουμε τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη που από Μουσουλμάνος και Δερβίσης  έγινε Χριστιανός λαμβάνοντας έπειτα και τον στέφανο της ομολογίας και του μαρτυρίου υπέρ του Χριστού, σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες από Ναούς των Παπικών μαζί με τους αδελφούς τους Δερβίσηδες.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ: Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος προκαλεί σε Ουνίτικο ναό στην Ιταλία


Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου του 2015, ο Σεβασμιότατος Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης, Μητροπολίτης Προύσης και γραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον ουνίτικο (Arbereshe) Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Μύρων Lungro (Επαρχία Cosenza - Καλαβρία - Ιταλία)!!!!!!!

Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών ΚΑΙ ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΧΟΛΙΑ από τον π Θεόδωρο Ζήση Οκτ.-Νοεμ. 2010 (μέρος 1 και 2)

Ανοικτή επιστολή – ομολογία για τη «Σύνοδο» της Κρήτης από την «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»


ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
e-mailsynaxisorthkm@gmail.com
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(῾Υπογράφεται καὶ ἀπὸ ὅσους συμφωνοῦν)
Πρὸς
       1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος,
            κ. Ἱερώνυμον
       2. Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,
Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΑΦΘΟΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, αναφερόμενος στο Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και στα Λείψανα του Αγίου Γερασίμου και του Αγίου Διονυσίου, ανέφερε τα εξής : «Ο Θεός οικονόμησε να μείνει άφθαρτο το Λείψανο (εννοεί το Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα), για να βοηθιούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πως τα έχει οικονομίσει ο Θεός! Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον Καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο» (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Στ΄ Περί προσευχής – Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου ‘’Ευαγγελιστής Ιωάννης Θεολόγος’’).

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ! «Ἐπιστημονική» προσπάθεια παγκόσμιας ἀποδοχῆς καί νομιμοποίησης τῆς παιδεραστίας! (βίντεο)

«Επιστημονική» προσπάθεια παγκόσμιας αποδοχής της παιδεραστίας


Στην εποχή της απόλυτης διαστροφής, η οποία γεννά την έλευση μιας παγκόσμιας κοινωνίας του σκότους, η προώθηση της παιδεραστίας προσπαθεί να πλασαριστεί ως «κάτι το φυσιολογικό, το οποίο κακώς πολεμούν οι κοινωνίες, καθώς έτσι καταπιέζουν την σεξουαλικότητα».

Ὁ οἰκουμενισμός – τά ἀκάθαρτα Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Αποτέλεσμα εικόνας για αναστάσιος γκοτσόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν.  Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com

Πάτρα  28.9.2016
Ἁπλοϊκὸς ἀλλὰ καίριος προβληματισμός:
Ὁ  οἰκουμενισμὸς  –  τά  ἀκάθαρτα  Πνεύματα   

καὶ  ἡ  Σύνοδος τῆς Κρήτης 

Μία Σύνοδος, ἀκόμα καὶ ἂν συνεκλήθη ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων ἀξιολογεῖται τελεσίδικα ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ κυρίως σέ ἀναφορά
μέ τίς ἀποφάσεις της. Τὸ ἴδιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη» καὶ Πανορθόδοξο συγκληθεῖσα Σύνοδο τῆς Κρήτης.

Θρησκευτικά με Ριάννα, Πορτοκάλογλου και Νικόλα Άσιμο θέλει ο Φίλης!

Θρησκευτικά με Ριάννα, Πορτοκάλογλου και Νικόλα Άσιμο θέλει ο Φίλης!

Από το «ρε μπαγάσα» στα «99 ονόματα του Αλλάχ» στην ύλη της Γ΄Δημοτικού, το «umbrella» της Rihanna και τον Χριστό ως κατατρεγμένο μετανάστη-δάσκαλο.

Ετερόδοξες «εκκλησίες», δηλαδή αιρέσεις

6.png
Σάββας  Ηλιάδης, δάσκαλος
«Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν` προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν  καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».

Η "αδελφή εκκλησία" και ο άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης

sinodos-kriti2-1021x576.jpg
Ως γνωστόν, σύνοδοι συγκροτούνταν πάντοτε με αφορμή την διατάραξη της ειρήνης του πληρώματος της Εκκλησίας, λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης κάποιας αιρέσεως.(1)
Πώς, λοιπόν, ο λαός μας ο πιστός να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ‘’αγίας και μεγάλης συνόδου’’, η οποία ούτε επεσήμανε ούτε και καταδίκασε κάποια αίρεση;

ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ …


Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Την Κυριακή 25 τρέχοντος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στη Σμύρνη, όπου χειροτόνησε τον αρχιμανδρίτη Κύριλλο επίσκοπο Ερυθρών και ενεθρόνησε τον νέο μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίο Σαμαρά. Ολ’ αυτά έλαβαν χώρα στον προσφάτως ανακαινισθέντα ναό του Αγίου Βουκόλου, επισκόπου Σμύρνης. Όντως συγκινησιακό το κλίμα, αφού η μητρόπολη Σμύρνης επανδρώνεται μετά από 94 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε για  τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και το Ξεριζωμό. Παρέστησαν πλείστοι όσοι. Ιεράρχες του Θρόνου, αλλά και της Ελλαδικής Εκκλησίας, λοιποί κληρικοί, επίσημοι εξ Ελλάδος και πλήθος κόσμου. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

Στὸν ἀπόηχο τῆς συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δύο κείμενα σφόδρα ἐπικριτικὰ ἐναντίον ὅσων μὲ ποικίλους τρόπους ἀντέδρασαν στὴ σύγκληση καὶ τὸ ἔργο τῆς Συνόδου.

Τὸ ἕνα κείμενο, γραμμένο ἀπὸ λαϊκό, ζητοῦσε καθαιρέσεις καὶ ἀφορισμοὺς τῶν ἀντιδρώντων πιστῶν. 

Τὸ ἄλλο, γραμμένο ἀπὸ ἐπίσκοπο, ἐκφεύγει κάθε κριτικῆς. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ ταιριάζουν σὲ κάλαμο ἐπισκόπου τέτοιες διατυπώσεις σὰν αὐτές: 

Ισραηλινή ΜΚΟ στη Λέσβο καλωσορίζει μετανάστες!


Το VIDEO μιλάει από μόνο του.
Σήμερα δεν κυβερνούν οι κυβερνήσεις τον κόσμο. Τουλάχιστον τον Δυτικό.
Κυβερνούν οι ΜΚΟ που καθοδηγούνται από ξένα ισχυρά κέντρα αποφάσεων, τα οποία έχουν σχεδιάσει την παγκοσμοιοποίηση πριν από εμάς για εμάς.
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;
(λάβαμε το παραπάνω σχόλιο με εμαιλ)

ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ (Καντιώτη)! Εικονογραφημένο


Πόσο μας λείπεις παππούλη μας!

Επί των ημερών σου η μητρόπολή σου ήταν προμαχώνας του αντιοικουμενισμού
Τα ιερατικά συνέδρια που γίνονταν τότε καυτηρίαζαν και στηλίτευαν τον οικουμενισμό, την εκκοσμίκευση, τη νοθεία και παραφθορά του λατρευτικού Ήθους και όχι μόνο! 

Ποιοί είναι οι Άγιοι Προστάτες για εγκυμοσύνη, τοκετό και παιδιά

άγιοι

Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι ευσπλαχνικοί απέναντι των ανθρώπων. Ωστόσο, μέσα από τη μακρόχρονη παράδοση μας, ο λαός έχει χαρακτηρίσει κάποιους Αγίους Προστάτες υπέρ κάποιων ανθρώπων ή κατηγοριών.

Υπάρχουν, λοιπόν, Άγιοι Προστάτες για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό αλλά και τα παιδιά, όπως Άγιος Δομέτιος που βοηθά τα άτεκνα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί, η Αγία Δόμνα η προστάτιδα των ετοιμόγενων γυναικών, αλλά και των μαιών ή και η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, με την οποία συνδέονται πολλά θαύματα κυρίως σε προβλήματα γονιμότητας.

Άγιοι προστάτες για εγκυμοσύνη, τοκετό και παιδιά:

Το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτη Κυδωνιών Γρηγορίου, και άλλων Αϊβαλιωτών


Όλοι ξέρουμε την αποτρόπαια σφαγή και το μαρτύριο που υπέστη ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Είναι άλλωστε τόσο γνωστή η βαρβαρότητα την οποία υπέστη στις 27 Αυγούστου 1922 στη Σμύρνη. Σχεδόν άγνωστο όμως είναι το τέλος το οποίο υπέστησαν (λίγο αργότερα) στις 3 Οκτωβρίου του 1922, o Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος, Ιερείς και πλήθος συμπατριωτών τους. Ας αφήσουμε τον Ακαδημαϊκό Ηλία Βενέζη, αιχμάλωτος κι αυτός των Τούρκων που έζησε την τραγωδία και που υπήρξε ένας εκ των ελαχίστων που γλίτωσε το θάνατο, να μας περιγράψει τα γεγονότα: 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΒΑΛΙΟΥ
(Από το βιβλίο του Ηλία Βενέζη, ‘Μικρασία Χαίρε’, σελ. 45)

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ὅσοι λένε «θά κάνουμε μιά Κυβέρνηση πού θά εἶναι ἀνεξάρτητη» δέν ξέρουν τί λένε ἤ μᾶς ἀπατοῦν...


Toυ Πρωτ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Ἡ ἐπέλαση τοῦ Φραγκισμοῦ καί τοῦ Παπισμοῦ καί μετά τῶν Προτεσταντισμῶν, δημιούργησε τήν σημερινή Εὐρώπη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν μας μεταπατερικῶν θεολόγων, μέ τήν ὁποίαν οὐδεμία (πνευματική) σχέση ἔχουμε.

Η ΝΕΟΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑRIGATOU ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Arigatou.jpg
Ἡ κατάργηση τοῦ Ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ διδασκαλία τῆς πολυθρησκείας εἶναι τό ὅραμα πού προβάλλεται τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τούς ὑπουργούς Παιδείας. Αὐτήν τήν διδασκαλία ὀνομάζουν θρησκειολογία καί τήν προωθοῦν μέ τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά[1] Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Κλύδων μέγας έχει προκληθή εις το διεθνές σκηνικόν μετά την Συν­οδον του Κολυμβαρίου. Από τας στήλας του Ο.Τ. ο κ. Λιβανός είχε προειδοποιήσει τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ότι μέγας «σεισμός» θα επισυμβή εκεί όπου ίσταται η «λυχνία» του Φαναρίου, αν πραγματοποιηθή η Σύνοδος και ιδού τώρα το Πατριαρχείον ευρίσκεται περιζωσμένον από τον ασφυκτικόν κλοιόν του προέδρου της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν. Αφορμήν αποτελούν αι αποκαλύψεις περί των σχέσεων του Πατριαρχείου με τας ΗΠΑ. Ο Ο.Τ. ήδη από δεκαετίας με άρθρον του πρωτ. Βασιλείου Βολουδάκη είχε διίδει ότι αι σχέσεις αυταί δεν θα βλάψουν μόνον την Ορθοδοξίαν, αλλά θα ζημιώσουν και το ίδιον το Πατριαρχείον. Ηκολούθησαν προ της Συνόδου αλλά και μετά νέα άρθρα που κατεδείκνυαν την άμεσον εμπλοκήν των ΗΠΑ και της CIA μέσω προσώπων, όπως του π. Αλεξάνδρου Καρλούτσου, της κ. Ελισάβετ Προδρόμου κ.α. Δυσ­τυχώς, το Πατριαρχείον εκώφευσε και τώρα απειλείται.

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ : ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΑλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα καθηλωθούν από ιδιοκτησίες και πλούτη, οι οποίοι λόγω της αγάπης της ανάπαυσης θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς (Οικουμενιστές).

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ! : Ο σχολικός σύμβουλος Άγγελος Βαλλιανάτος (αδελφός του Γρηγόρη των ομοφυλοφίλων), «Ιθύνων νους» νεοβουδιστικής οργάνωσης, αποφασίζει για το μάθημα των Θρησκευτικών!


Ο σχολικός σύμβουλος Αγγελος Βαλλιανάτος (αδελφός του Γρηγόρη των ομοφυλοφίλων) μετέχει σε διεθνές συμβούλιο της Arigatou, που «διαφημίζει» την πανθρησκεία

Σχολιασμός στις τάχα "αγωνιστικές" δηλώσεις του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ προς Φίλη.Όλες αυτές οι επιστολές του Σεραφείιμ νομίζω ότι γυροφέρνουν το πρόβλημα και αποφεύγουν να μπουν στην ουσία του...

Μέχρι να θέσει ο μακαριστός το δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, ο πόλεμος εναντίον της ταυτότητάς μας θα συνεχίσει να γκρεμίζει ότι χτίστηκε με αίμα επί αιώνες και αυτός θα κερδίζει την συμπάθεια των δήθεν υποψιασμένων χριστιανών με ανώδυνες επιστολές που θα κάνουν την μάπα κρέας του κάθε Τσίπρα και του κάθε Φίλη...

ΟΜΙΛΙΑ Π ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 18 9 2016 (ΒΙΝΤΕΟ)

mqdefault-800x378

"ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΝ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΩ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

“Γράμματα σπουδάματα, του Θεού (;) τα πράγματα…” ;;;

Μέρες τώρα, καθώς αρχίζει μια νέα σχολική χρονιά, μια αγωνία και μια σκέψη  διακατέχει και πάλι το μυαλό και την ψυχή μου:

Φρένο στα σχέδια των οικουμενιστών. (Φώτη Μιχαήλ)Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ, ιατρός

Η λεγομένη ‘’Αγία και μεγάλη σύνοδος’’ της Κρήτης, ως εκκλησιαστικό ιστορικό γεγονός, αποτελεί πλέον παρελθόν. Δεν αποτελούν, όμως, παρελθόν τα αποτελέσματα και οι συνέπειές της.
Ήδη, τα πορίσματα και οι αποφάσεις της ‘’συνόδου’’ άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή. Μια εφαρμογή, που ξαναφέρνει ζωηρά στο προσκήνιο την προαιώνια διελκυστίνδα φιλενωτικοί-ανθενωτικοί, οικουμενιστές-παραδοσιακοί. 
Έτσι, το μεν ακατήχητο μέρος του λαού μας, έχει περιπέσει σε πρωτοφανή σύγχυση, ο δε έντιμος κλήρος και οι περί αυτόν πιστοί βρίσκονται σε κατάσταση πνευματικής ετοιμότητας και έντονου προβληματισμού.

Τα γεγονότα, τα μετασυνοδικά, μιλάνε από μόνα τους:

Αποκλειστικό: ΑΙΣΧΟΣ. Δείτε ποιον προσκάλεσε ο "αντιοικουμενιστής" μητροπολίτης Κυθήρων στο πανηγύρι τουΓράψαμε πρόσφατα για την αφωνία των αποκαλούμενων "παραδοσιακών" και "αντι-οικουμενιστών" δεσποτάδων για την (ψευδο)Σύνοδο της Κρήτης
πχ στις εγκυκλίους τους τον 15αύγουστο δεν αναφέρθηκε ΚΑΝΕΙΣ, δείτε εδώ.

Ομοίως τσιμουδιά για το θέμα και ο Κονίτσης Ανδρέας, δείτε εδώ, και ο Πειραιώς, δείτε εδώ

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ. Όταν η Δεσποτική υποκρισία χτυπάει κόκκινο.


Ολυμπιακό μετάλλιο υποκρισίας και θρασύτητας παίρνουν οι «Ορθόδοξοι» Επίσκοποι, που ενώ από την μία όποτε νοιώσουν ότι απειλείται η θρησκευτική αυτοκρατορία τους εξαπολύουν μύδρους κατά Φίλη και λοιπών πολιτικίσκων, ενώ από την άλλη ευκαίρως ακαίρως αλληλοφιλοφρονούνται και αλληλοπροσκυνούνται σαν τις γυναικούλες όποτε βρεθούν σε κανένα Πανηγύρι μετ΄άρτοκλασίας και θείου κηρύγματος ή σε κάποια άλλη κοσμική εκδήλωση.

Ασσίζη: 30 χρόνια ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: "Ορθόδοξοι" δεσποτάδες ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ και φιλούν το χέρι του Πάπα!


Τα ντοκουμέντα είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.

Διαβάστε κατ' αρχήν ενδιαφέρον άρθρο του CNN (εδώ) για την διαθρησκειακή συνάντηση στην Ασσίζη της Ιταλίας (30 χρόνια μετά την 1η συνάντηση-συμπροσευχή) στην οποία πήραν μέρος Πάπας, Βαρθολομαίος, Κόπτες, Εβραίοι, βουδιστές, μουσουλμάνοι κλπ.

Διαβάζουμε :