Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

«Ήλθαν οι 12 Άγιοι Ανάργυροι και μου έκαναν οι ίδιοι την εγχείρηση!»

Διηγείται το θαυμαστό περιστατικό ο Γέροντας Εμμανουήλ Γρηγοριάτης.
-Θυμᾶσθε, Γέροντα, νά μοῦ εἰπῆτε κάποιο θαῦμα τῶν ῾Αγίων Ἀναργύρων;
-Ναί. ῎Ακουσε ἕνα πού συνέβη ἐπί τῶν ἡμερῶν μου. ῞Οταν ἐπῆρα αὐτό τό κελλί τῶν ῾Αγίων Ἀναργύρων, τά καλύμματα τῆς ῾Αγίας Τραπέζης, ἦσαν ἐφθαρμένα. ῎Επρεπε νά τά ἀλλάξω. Τό θέμα ἦτο καί οἰκονομικό καί ἐπί πλέον δέν ἐγνώριζα κάποιον νά τά ράψει. Εὐτυχῶς θυμήθηκα μία γυναῖκα ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Μοῦ εἶχε ράψει καί παλαιότερα τρεῖς σειρές καλυμμάτων γιά τήν Μεγάλην ῾Εβδομάδα. Μέ τήν οἰκονομικήν βοήθεια εὐσεβῶν γυναικῶν, ἀγόρασε αὐτή ἡ γυναῖκα, Ἀμαλία τό ὄνομά της, τά καλύμματα καί τά ἔραψε. Ἀπό τήν ἐξαντλητική ὅμως ἐργασία τυφλώθηκε. ῞Οταν τήν συνήντησα σέ μία ἔξοδό μου στόν κόσμο, μοῦ εἶπε:

Το νόημα των Παρακλήσεων προς την Παναγία μας


Γιατί παρακαλοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
Οἱ παρακλήσεις πρός τή Θεοτόκο ἀναφέρουν τίς ἐπικλήσεις τῶν πιστῶν μέ δεήσεις καί ἱκεσίες πρός τήν Παναγία γιά νά λάβουν τή βοήθειά Της στούς καιρούς τῶν πειρασμῶν, τῶν πόνων, τῶν θλίψεων καί κάθε εἴδους προστασία ἀπό τό θεῖο πρόσωπό Της. Καί τονίζεται χαρακτηριστικά: “Δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν”. Πρῶτον, παρακαλοῦμε τήν Παναγία μέ αἴσθημα πίστεως καί πόνου γιά νά μᾶς βοηθήσει στή ζωή μας ἀπό τούς πειρασμούς, λέγοντάς της: “Πολλοῖς συνεχόμενοις πειρασμοῖς, πρὸς Σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν”. Εἶναι πολλοί οἱ πειρασμοί πού παρασύρουν τόν πιστό στό κακό, στήν ἡδονή, στήν κακία, στήν ἐχθρότητα, στήν περιφρόνηση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τόν ὁδηγοῦν στήν πράξη τῆς ἁμαρτίας. Ὁ πειρασμός εἶναι ὁ προπομπός τῆς ἁμαρτίας γιά νά κλονισθεῖ ἡ πίστη μας καί νά ἀδιαφορήσουμε γιά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ζητᾶμε ἀπό τό Θεό: “καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν” καί ἀπό τήν Παναγία: “Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς Σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν. Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον”.

Παναγία Σαιντανάγια: Οβίδα έπεσε σε δωμάτιο της μονής και κόπηκε στα 2 πριν εκραγεί..ένα γαλάζιο σύννεφο σκεπάζει τη μονή ως προστασία…

13344564_1200230780011096_7314217823595488960_n

Ο ελληνόρθοξος επίσκοπος Δαμασκού Luka Κury διηγείται σύμφωνα με μαρτυρία θαύματα και σημεία  της Παναγίας της Saidnaya στη Συρία.

Θαύματα και αποκαλύψεις από την Θεία Λειτουργία: Η εμφάνιση της Παναγίας


Ζούσε στη χώρα των Αλαμανών ένας ιερέας πολύ ενάρετος, ο Πελάγιος, πού έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Ο διάβολος όμως τον φθόνησε και τού έσπειρε λογισμό απιστίας για τη θεία Κοινωνία.

«Πώς είναι! δυνατόν», σκεφτόταν, «να γίνονται το ψωμί Σώμα; και το κρασί Αίμα Χριστού!». Απ' τούς λογισμούς αυτούς έπεφτε σε μεγάλη θλίψη, αλλά δεν τολμούσε να συμβουλευθεί κανέναν άνθρωπο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΕΛΔΥΚ, 16-8-74 ,Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ.


Φωτογραφία μέσα από το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ πριν αυτό καταληφθεί από τους Τούρκους την 16/8/74. Πραγματική «Κόλαση του Δάντη»!

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ Β'ΑΤΤΙΛΑ.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ - Η ΕΛΔΥΚ ΣΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ -ΧΑΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ - ΜΑΧΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ - 80 ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ. 

1974 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗ - ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΧΡΕΟΣ (ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)

Image
http://www.onalert.gr

1974 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗ - ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΧΡΕΟΣ (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)

https://www.youtube.com

Ι. Μ. Πειραιώς: Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάσχει από αντιδυτικισμό, σκοταδισμό ή μισαλλοδοξία;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Η νεώτερη ευρωπαϊκή κουλτούρα, γέννημα και θρέμμα του άθεου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, βασισμένη πάνω στο δόγμα «μέτρον πάντων ο άνθρωπος», εξακολουθεί να κυριαρχεί σήμερα στο νου και στην καρδιά πλείστων όσων διανοουμένων της ελληνικής κοινωνίας. Ο εξευρωπαϊσμός της χώρας και η δουλική απομίμηση των δυτικών προτύπων ζωής έγινε δυστυχώς το ελκυστικό σύνθημα και όραμα όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από την εποχή των Βαυαρών του Όθωνος μέχρι σήμερα, εδώ και δύο περίπου αιώνες.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Β. Χαραλάμπους, ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

images.jpg

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

(Σχολιασμός στην ερώτηση  του αρθρογράφου Andrea Tornielli και στην απάντηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου στην εφημερίδα lastampa.it)

Σε συνέντευξή του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην εφημερίδαlastampa.it  στον Andrea Tornielli, στην ερώτηση του εν λόγω αρθρογράφου ‘'Αλλά μέχρι στιγμής οι Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι δεν είναι;’’, απάντησε ως εξής :  «Σίγουρα και βέβαια ναι.  Η Καθολική Εκκλησία (δηλαδή η Παπική) θεωρείται πάντα μια Εκκλησία.  Η πρόταση για την οποια μιλάτε είναι από ορισμένους συντηρητικούς οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν στο ίδιο επίπεδο τις δύο Εκκλησίες.  Αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να περάσει.  Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν δέχονται αυτήν την τροπολογία» (από τη δημοσίευση ιστολόγιοaktines.blogspot.com 9/6/2016).

Β. Χαραλάμπους, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

denov-2.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Αντιμετωπίζοντας τις διάφορες αιρέσεις με βάση την Ορθόδοξη πνευματική ζωή, αντιλαμβάνεσαι το κάλλος της διαπύρου προσευχής, για επιστροφή των ταλαιπωρουμένων από αιρέσεις, στην Μία Αγία Εκκλησία.

Η αντορθόδοξη «ομολογία των Θυατείρων», 31-7-2016, π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

Αποτέλεσμα εικόνας για π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που θα μεταδοθεί την Κυριακή 31η Ιουλίου 2016.

O πόλεμος των πολιτισμών και η Ελλάδα


Ο Σάμιουελ Χάντιγκτον πριν εικοσιπέντε χρόνια μιλούσε ήδη για έναν «πόλεμο των πολιτισμών», που τείνει να διαιρέσει ακόμα και με ποταμούς αίματος τον σύγχρονο κόσμο, υποκαθιστώντας εν μέρει ή εν όλω τις ιδεολογικές ή τις πολιτικο-κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Το βιβλίο του Χάντιγκτον κυκλοφόρησε αμέσως μετά την ειρηνιστική αυταπάτη του Φουκουγιάμα για το «Τέλος της Ιστορίας» ως ο αντίποδάς του. Ο Φουκουγιάμα υμνούσε τον ενιαίο μονοπολικό κόσμο που αναδυόταν μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού στρατοπέδου,  και την εποχή της παγκοσμιοποίησης, ενώ ο αντι-πολυπολιτισμικός Χάντιγκτον διέβλεπε την τεράστια σημασία των πολιτισμικών συγκρούσεων, που απειλούν με ρηγματώσεις την παγκοσμιοποίηση.

Πρέπει να υπακούμε σε αιρετικούς Ποιμένες;

Πρέπει να υπακούμε σε αιρετικούς Ποιμένες;
Η σύνοδος της Κρήτης αποτελεί ήδη παρελθόν και αρκετές απόψεις εκφράζονται σχετικά με αυτήν. Η πλειονότητα των αγωνιστών ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών θεολόγων την κατατάσσει στις αιρετικές και ληστρικές συνόδους που έβλαψαν παρά ωφέλησαν την Εκκλησία. Τίθεται λοιπόν επιτακτικό και αναγκαίο το ερώτημα: Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας στις αποφάσεις αυτής της συνόδου και στα πρόσωπα που υπέγραψαν τις αποφάσεις αυτές; Οφείλουμε να υπακούμε τους Επισκόπους που υπέγραψαν αυτές τις αιρετικές και προδοτικές αποφάσεις για την Ορθόδοξη πίστη ; 

Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΟΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ;

pope_berth.jpg

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 25η Ιουλίου 2016
        Τα αποτελέσματα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του Κολυμβαρίου άρχισαν να «αποδίδουν καρπούς». Οι θιασώτες της διαδίδουν εκείθεν κακείθεν ότι «μπήκαν τα θεμέλια» για την ενότητα της Χριστιανοσύνης. Ότι η Μεγάλη Σύνοδος «άνοιξε το δρόμο» για την ποθητή ένωση των κατακερματισμένων Χριστιανών. Ότι έδωσε «νέα ώθηση» στην Οικουμενική Κίνηση, αφού, όπως είναι γνωστό, μέσω των αποφάσεών της, ο Οικουμενισμός θεωρείται μονόδρομος για την πορεία της Εκκλησίας.  

Η ευθύνη του ενός


Η Αγία και Μεγάλη σύνοδος που έλαβε χώρα στην Κρήτη, έχει περάσει στην ιστορία. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως πυροδότησε εξελίξεις στην Ορθόδοξη εκκλησία.
Το παγκόσμιο μήνυμα της ενότητος δεν δόθηκε τελικά με  την απουσία των τεσσάρων αυτοκεφάλων εκκλησιών.
Επιχειρήθηκε άραγε να δοθεί η εντύπωση της ενότητος και απέτυχε ή μήπως σκοπός ήταν να σφυγμομετρηθεί η ουσιαστική ενότητα;
Κακά τα ψέμματα, πέρα από το όποιο “διπλωματικό” επίπεδο της καταμέτρησης δυνάμεων, της επίδειξης ισχύος και της επιρροής, πρωταγωνιστής της συνόδου υπήρξε η αίρεση του οικουμενισμού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ !!!


ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΧΙ !

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ" ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!!! ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ;;;;


ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ;;;; ΤΟ ΨΑΞΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ;;;;

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΥΘΗΝΕΣ ΤΟΥΣ.....

ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΧΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ,ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ "ΜΥΣΤΗΡΙΟ"...