Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Οι κλίμακες και όλα τα σημάδια σε Βυζαντινή Μουσική Σημειογραφία (Παρασημαντική), δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Βυζαντινογράφος Έκδοση 2.0

ΟΙ ΟΚΤΩ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  • ΠΡΩΤΟΣ
  • ΔΕΥΤΕΡΟΣ
  • ΤΡΙΤΟΣ
  • ΤΕΤΑΡΤΟΣ    
  • ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
  • ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
  • ΒΑΡΥΣ
  • ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

ΟΙ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ανήκει στο χρωματικό γένος. Η βάση του ήχου είναι ο φθόγγος Δι ή Βου. Άλλοτε όμως, σε μέλη ειρμολογικά και παπαδικά έχουμε ως βάση του ήχου το φθόγγο Πα

ΑΠΗΧΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ

Ο δεύτερος ήχος μεταχειρίζεται τη μαλακή χρωματική κλίμακα, η οποία σχηματίζει δύο όμοια τετράχορδα διαζευγμένα κατά τόνο μείζονα (Γα - Δι, 12 ηχητικά μόρια)

Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο

Ιδιαίτερες θέσεις του δεύτερου

ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Ανήκει στο εναρμόνιο γένος. Ο συγκεκριμένος ήχος χρησιμοποεί άλλοτε μικτή εναρμόνιο κλίμακα κι άλλοτε αμιγή. Αυτό εξαρτάται από το που τίθεται η εναρμόνιος φθορά. Όταν τίθεται στο φθόγγο Γα, τότε γίνεται εναρμόνιο το βαρύ τετράχορδο της κλίμακας. Όταν τίθεται στο φθόγγο Ζω, γίνεται εναρμόνιο το οξύ τετράχορδο. Εάν, τέλος, τεθεί και στο Γα και στο Ζω, τότε συγκροτείται ολόκληρη εναρμόνια κλίμακα.

ΑΠΗΧΗΜΑ


Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο
ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Ανήκει στο διατονικό γένος. Ο τέταρτος χρησιμοποιεί την ίδια κλίμακα με του πρώτου δηλαδή τη διατονική.
Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ανήκει στο διατονικό γένος
Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Ανήκει στο χρωματικό γένος. Η βάση του ήχου είναι ο φθόγγος Πα, μερικές φορές όμως και ο φθόγγος Δι (νενανώ). Στα ειρμολογικά μέλη βάση τού ήχου είναι ο φθόγγος Βου ή ο Δι.

ΑΠΗΧΗΜΑ

Κάντε κλικ για να δείτε το απήχημα τού ήχου

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ο πλάγιος του δευτέρου χρησιμοποιεί τη σύντονο χρωματική κλίμακα, που αποτελείται από δύο όμοια τετράχορδα Πα Βου Γα Δι - Κε Ζω Νη Πα' διεζευγμένα με το μείζονα τόνο Δι - Κε. Το κάθε ένα από αυτά τα τετράχορδα περιλαμβάνει ημιτόνιο, τριημιτόνιο και ημιτόνιο. Αυτή η κλίμακα ονομάζεται αμιγής χρωματική. Πολλές φορές ο ήχος χρησιμοποιεί και μικτή κλίμακα στην οποία το ένα από τα δύο τετράχορδα είναι διατονικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο
Ανήκει στο εναρμόνιο γένος

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Ανήκει στο διατονικό γένος
Διατονική κλίμακα εκ του Νη
Ο ήχος αναλυτικά
Περισσότερες πληροφορίες για τον ήχο

http://www.byzantine-musics.com/brieftheory.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου