Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

AΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ και ΣΟΚΑΡΕΙ η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ της ΑΤΤΙΚΗΣ! «Θα φλέγεται το Αιγαίο….Θα κοκκινίσει η…»

gerontisa

Η Γερόντισσα από την Αττική αποκαλύπτει και σοκάρει!!!

Ο πόλεμος πλέον έρχεται θα φλέγεται το Αιγαίο,
θα κοκκινίσει η θάλασσα, με πόνο αυτή τη στιγμή σας το λέω!
Όλοι οι λαοί θα έρθουνε να πάρουν το μερτικό τους,
γιατί όλοι τους πιστεύουνε πως είναι και δικό τους.
Στον πόλεμο θα μπλέκονται με πρώτη την Τουρκία,
γιατί αυτή το θέλησε να έχει τα πρωτεία.

Κεφαλονιά - Το χρονικό του αγώνα υπέρ πίστεως στην προ και μετά Κολυμπαρίου εποχή

Κεφαλονιά - Το χρονικό του αγώνα υπέρ πίστεως στην προ και μετά Κολυμπαρίου εποχή
Για τις αμαρτίες μας, έδωσε ο Θεός και πραγματοποιήθηκε πέρσι το καλοκαίρι, στο Κολυμπάρι, στη Κρήτη, η πολυπόθητη, για τα κέντρα παγκόσμιας εξουσίας και ελέγχου, «Μεγάλη και Πανορθόδοξη Σύνοδος», η προς την συσκότιση όλων μας. Οι περισσότεροι ποιμένες φρόντιζαν να μην κηρύττουν τίποτα ουσιώδες περί αυτής γιατί φοβούνται για τα προνόμια τους και δεν είναι επ’ ουδενί στο ύψος των περιστάσεων. Για τις αμαρτίες μας… 

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Τι είναι ο Οικουμενισμός;

Τι είναι ο Οικουμενισμός;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
(με απλά λόγια και ιστορικά παραδείγματα)

Οικουμενισμός ονομάζεται η ιδεολογία η οποία ευρίσκεται πίσω από την Οικουμενική Κίνηση και την τροφοδοτεί ή συνεκδοχικώς είναι η ίδια η Οικουμενική Κίνηση.

Ο Διάλογος δια το παπικόν πρωτείον και η παπική διγλωσσία

Ο Διάλογος δια το παπικόν πρωτείον και η παπική διγλωσσία
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟΝ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΑΠΙΚΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών


ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ “πρωτείον δικαιοδοσίας” (JURISDICTIONIS) μένει κύρια και μόνιμη έκφραση της παπικής αλλοτριώσεως, αλλά και η ανίατη, ως φαίνεται, νόσος της Λατινικής Εκκλησίας. Αυτή ήταν η συνείδηση των Βυζαντινών Ορθοδόξων, που προσέκρουαν καθ όλη την διάρκεια των ενωτικών διαλόγων (11ος–15ος αι.) στην παπική εμμονή στο πρωτείον εξουσίας και την συνεχή απαίτηση των Παπών δια την επιβολή του στους Ανατολικούς. Είναι δε γεγονός, ότι τα περί Πάπα δόγματα (πρωτείον, αλάθητον, ο Πάπας VICARIUS –αντιπρόσωπος– του Χριστού κ.λπ.) ήταν και είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιτυχή έκβαση των σημερινών διαλόγων, όπως και κατά την “βυζαντινή” περίοδο. Πρέπει δε να υπογραμμισθή, ότι από τον δυτικό μεσαίωνα και κυρίως από την Α´ Βατικανή Σύνοδο (1869-70), με την δογματοποίηση του αλαθήτου, πρωτείο και αλάθητο συμπορεύονται ως η πεμπτουσία του Παπισμού.....

Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Οικουμενισμός

Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Οικουμενισμός

ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Ἐν Πειραιεῖ  19-09-2016  
πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς


Ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέχρι σήμερα μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη κυρό Σωφρόνιο Σαχάρωφ καί ἔχουν γράψει ἄρθρα, κείμενα ἤ βιβλία σχετικά μ’αὐτόν, ἐπισημαίνουν συνήθως ὅτι ὑπῆρξε βαθυστόχαστος θεολόγος τοῦ ἀκτίστου φωτός, μεγάλος ἀσκητής καί σωστός Ἁγιορείτης. Ἀναμφίβολα τά ἀνωτέρω ἰσχύουν. Ὅμως, δέν ἔχει τονιστεῖ ἐμφαντικά οὔτε ὑπογραμμιστεῖ μέχρι τώρα ἡ θέση καί ἡ στάση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεπειράθη νά προσλάβει ἐκκλησιαστική καί συνοδική κατοχύρωση καί νομιμοποίηση στήν λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου τῶν Χανίων τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, πού στήν πραγματικότητα εἶναι μία μικρή ἀρθιμητικῶς καί μεταπατερική «Σύνοδος». Αὐτό θά προσπαθήσουμε νά κάνουμε, μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ὅση ἡμῖν δύναμις, ἔχοντας ὡς βασικές πηγές τά τρία βιβλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ μέ τίτλο : «Οἰκοδομώντας τόν Ναό τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί στούς ἀδελφούς μας», τόμοι Α΄, Β΄ καί Γ΄, ἐκδ. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας, 2014. Τό παρόν κείμενο μπορεῖ νά ἀποτελέσει μία ἀκόμη ἀπάντηση στούς διοργανωτές, συμμετέχοντες, ὑπογράψαντες καί ὑποστηρικτές τῆς Κολυμπαρίου Συνάξεως καί τῶν ἀπαραδέκτων ἐξ ὀρθοδόξου ἐπόψεως ἀποφάσεών της, ἰδιαιτέρως δέ στό κείμενο μέ τίτλο«Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» (1)

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Ο Οικουμενισμός κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Ο Οικουμενισμός κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ*

Μαρτυρία π. Ἐφραίμ Κατουνακιώτη στόν καθηγητή κ. Δημ. Τσελεγγίδη


Στή συνέχεια, θά πῶ κάτι, τό ὁποῖο ἔχει νά κάνει μέ προσωπική κατάθεση. Συνδεόμουνα ἐπί δεκαετίες μέ τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τοῦ ὁποίου τό ἦθος καί τό φρόνημα εἶναι ἐγνωσμένα. Εἶναι ἐγνωσμένο, ἐπίσης, ὅτι εἶχε κι αὐτός «πνευματική τηλεόραση». Ὅσον ἀφορᾶ ἐμένα, πολλές φορές πήγαινα μέ τήν πρόθεση, νά θέσω κάποια ἐρωτήματα πολύ συγκεκριμένα, μέ μία ἀξιολογική σειρά, καί χρησιμοποιώντας τό δικό μου λεξιλόγιο. Καί ὅταν πήγαινα κοντά του, χωρίς νά τοῦ θέσω κἄν τήν ἐρώτηση, μοῦ ἀπαντοῦσε μέ αὐτήν τή διαδοχή τῶν ἐρωτημάτων πού εἶχα καί μέ τό λεξιλόγιό μου. Τό λέω, ὡς προσωπική πείρα. Δέν ἀποτελεῖ κάτι καινοφανές. Αὐτό συνέβαινε καί μέ πολλούς ἄλλους.

Απόστολος Κ.Σαραντίδης, Τρεις Ιεράρχες

3-Ιεράρχες.jpg

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΝΔΙΑΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ*
Ιδέα και πράξη
Ο ορθόδοξος κόσμος τιμά κάθε Ιανουάριο τους αδάμαντες του πνεύματος και της ορθόδοξης θεολογίας και τα διαχρονικά πρότυπα της Παιδείας του Γένους μας. Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Έκκληση διαχριστιανικού συγκρητισμού από την Κοινότητα Taizé

1612wk5115rigb-c43fb.jpg
Tο άρθρο-έκκληση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.taize.fr, της οικουμενιστικής κοινότητας Taizé, με τίτλο "Έκκληση προς τους ηγέτες των Εκκλησιών για το 2017. Ας πορευτούμε μαζί", τη βαπτισματική θεολογία και τον διαχριστιανικό συγκρητισμό προάγει.

Την Ορθόδοξη σφραγίδα μίας συνόδου, τη θέτει η αγρυπνούσα και γρηγορούσα εκκλησιαστική συνείδηση...

 

...και όχι οι επίσκοποι που τη συνεκάλεσαν και συμμετείχαν σε αυτή


Μία γνησίως Ορθόδοξη σύνοδος φροντίζει να συντονίσει τις εργασίες της με την πνοή του Παναγίου Πνεύματος.

Γράμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου

ontario sex education protest 01

Η Suzanne Bolton, μια μητέρα από τη Νέα Υόρκη, προειδοποιεί όλους τους γονείς τι σημαίνει η “σεξουαλική αγωγή” που έρχεται σύντομα στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και κάθε δυτικής χώρας:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Δίωξη κατά των Εσφιγμενιτών Πατέρων, η απόφαση

Κατάνυξις Ιστολόγιο αποκλειστικό ρεπορτάζ: Κλιμακώνεται ο πόλεμος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, που έχει ρίξει το βάρος της εξόντωσής της, στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ είναι ξεκάθαρο, 45 χρόνια τώρα, πως οι πατέρες της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους, διώκονται για θέματα πίστεως.
Οι εξελίξεις:

«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ», Η κυριαρχία των ουτιδανών

treis-ierarxes.jpg

Η χώρα μας ταλανίζεται από πολύπλευρη κρίση, την οποία με εμμονή εξακολουθούν πλείστοι όσοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης να αποκαλούν οικονομική και μόνο. Έχοντας απομακρυνθεί από την πατροπαράδοτη πίστη στον Θεό και υποταχθεί στη δυτική νεωτερικότητα έχουν αναλάβει, άλλοι με το αζημίωτο και άλλοι λόγω τυφλής προσήλωσης σε ιδεολογίες, εχθρικές δήθεν προς το κυρίαρχο πολιτικοκοινωνικό σύστημα, αγώνα εκθεμελίωσης αυτής και από τον τελευταίο πολίτη της χώρας στο όνομα της προόδου!

  Στον χώρο της ανύπαρκτης πλέον παιδείας, η οποία έχασε και επίσημα τον εθνικό της χαρακτήρα, οι δυνάμεις λυσσομανούν κάθε έτος κατά των Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι παραμένουν ακόμη, τύποις βέβαια, προστάτες της, αν και από την παλιγγενεσία αυτή έχει υποκατασταθεί από γνωσικεντρική και κατά τις τελευταίες δεκαετίες από άκρως χρησιμοθηρική εκπαίδευση.

Κυρίαρχο σύστημα στην πλανητική σκηνή είναι το αστικό. Αυτό κυριάρχησε μετά την ανατροπή της φεουδαρχίας, με την οποία συμπορεύθηκε το κράτος του Βατικανού επωμιζόμενο το τεράστιο βάρος του στραγγαλισμού του υπέρτατου δώρου του Θεού στον άνθρωπο, της ελευθερίας. Οι οπαδοί της νεωτερικότητας παραβλέπουν ότι του διαφωτισμού προηγήθηκε το θρησκευτικό κίνημα των διαμαρτυρομένων. Αυτό σημαίνει ότι στις αθλιότητες του «αλαθήτου» αντιπροσώπου του Θεού επί της γης αντέδρασαν πρώτα άνθρωποι με θρησκευτική πίστη και υπέστησαν γι’ αυτό διωγμούς και μαρτύρια. Η γαλλική επανάσταση, στην οποία ώθησαν οι αστοί τον λαό, προκειμένου να ανατρέψουν την σάπια φεουδαρχία εκδηλώθηκε αιώνες αργότερα. Τελικά η Δύση, μετά τους κλυδωνισμούς λόγω θρησκευτικών αντιπαραθέσεων, αρχικά, και εθνικιστικών, στη συνέχεια, ισορρόπησε και η αστική τάξη δεν φαίνεται να απειλείται πλέον με ανατροπή, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του αποκληθέντος «υπαρκτού σοσιαλισμού».

Η κυριαρχία της αστικής τάξης οφείλεται στην ιδεολογική της ευελιξία ή μάλλον στην έλλειψη ιδεολογίας. Κατά βάση παρά τα πομπώδη περί ελευθερίας και δημοκρατικών δικαιωμάτων πρόκειται για σύστημα, στο οποίο αναγνωρίζεται μία και μόνη αξία, το χρήμα. Αυτό παραχώρησε δικαιώματα κατ’ αρχήν στους προνομιούχους λαούς, στους οποίους κυριάρχησε, επειδή είχε πληθώρα άλλων να εκμεταλλευθεί και χρειαζόταν βοηθούς στην καταλήστευση. Με τον εκμαυλισμό των συνειδήσεων των λαών αυτών κατέστη δυνατή η σώρευση του πλανητικού πλούτου στα χέρια ελαχίστων πλουτοκρατών, οι οποίοι μοίρασαν μικρό μέρος των υπερκερδών τους για λόγους κοινωνικής ειρήνης και αποφυγής της εξάπλωσης του αντιπάλου δέους του κομμουνισμού. Γέννημα και η ιδεολογία αυτή της δυτικής μήτρας, έχοντας ως πρότυπο τον ολοκληρωτισμό του παπισμού και αντικαθιστώντας το «αλάθητο» του πάπα με το άλλο του κόμματος, επιχείρησε ανεπιτυχώς την ανατροπή του αστικού συστήματος. Όμως οι αστικές αλεπούδες φάνηκαν πιο πονηρές. Επέτυχαν τον ιστορικό συμβιβασμό με τη θρησκευτική ηγεσία της Δύσης. Άθεοι οι ίδιοι, έπαψαν να πολεμούν φανερά τη θρησκευτική πίστη, ίσως αναγνωρίζοντας την ιστορικά βεβαιωμένη αρχή: Η θρησκευτική πίστη πολεμούμενη λαμπρύνεται. Μάλιστα συνέπηξαν και ανίερη συμμαχία τόσο με τον παπικό όσο και με τον προτεσταντικό κόσμο για την αντιμετώπιση του κομμουνισμού, της αθεϊστικής μάστιγας! Εμμένοντας οι μεν στην προάσπιση του ολοκληρωτισμού και οι άλλοι εκτινάσσοντας την ασυδοσία από τον δογματικό χώρο στις οικονομικές ενέργειες συνετέλεσαν στο να υποφέρουν σήμερα τα πάνδεινα οι λαοί του πλανήτη από την άγρια εκμετάλλευση των ισχυρών και «ευλογημένων» από τον Θεό «χριστιανών» της Δύσης.

Στους αστούς δεν αρκούσε ο εκμαυλισμός των συνειδήσεων των δυτικών λαών, προκειμένου αυτοί να απομακρυνθούν από την πίστη. Έπρεπε η ιδεολογική αθεΐα να διδάσκεται, αν είναι δυνατόν εξ απαλών ονύχων, στα σχολεία. Παρέδωσαν το Πανεπιστήμιο, το δήθεν αυτοδιοίκητο στους μαρξιστές, που καμώνονται πως δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν πλέον ουδεμία σχέση με την επαναστατική ιδεολογία τους, καθώς έχουν αφομοιωθεί από το σύστημα, το οποίο υπηρετούν και αμείβονται, σε βαθμό ώστε να τους εμπιστεύεται αυτό ακόμη και κυβερνήσεις! Και η επίθεση κατά της Εκκλησίας, παρά το ισχύον Σύνταγμα, το οποίο βάναυσα καταπατείται, είναι πλέον ορατή με γυμνό οφθαλμό. Και οι αστοί τρίβουν τα χέρια τους, επειδή «μαρξιστές», καταδικασμένοι να αποτύχουν στο οικονομικό παιχνίδι της κεφαλαιοκρατίας των τραπεζιτών, θα τους δικαιώσουν στα μάτια του πλανεμένου λαού και θα επανέλθουν ως σωτήρες στην εξουσία!

Και οι πιστοί, όσοι απέμειναν, ζαλισμένοι και ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα περιορίζονται να σχολιάζουν επιπόλαια τα συμβαίνοντα και να δείχνουν να μη κατανοούν, γιατί οι Τρεις Ιεράρχες είναι ανεπιθύμητοι στα σχολεία. Οι Τρείς μέγιστοι φωστήρες, ακολουθώντας τον λόγο του Χριστού, μοίρασαν την περιουσία τους στους φτωχούς, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν να πράξει ο πλούσιος νέος και έδωσε αφορμή να τονίσει ο Κύριός μας ότι είναι ευκολότερα να περάσει καμήλα από την τρύπα της βελόνας από του να εισέλθει πλούσιος στη Βασιλεία των ουρανών. Με θαρραλέους λόγους κατήγγειλαν την κοινωνική αδικία, συγκρούστηκαν με τους ισχυρούς και υπέστησαν διώξεις! Δεν τα διάβασαν αυτά οι στρεβλωτές του ευαγγελικού λόγου και άνευ όρων υποταγμένοι στους ισχυρούς των ημερών; Μήπως τα αγνοούμε και εμείς, που έχουμε κυριευθεί από έντονη αγαπολογία για τους αιρετικούς της Δύσης, με τους οποίους ποθούμε να συμπλέουμε επωμιζόμενοι μέρος ευθύνης των εγκλημάτων τους κατά της ανθρωπότητας; Γιατί η διοικούσα Εκκλησία δεν εκφράζει λόγο ανάλογο προς εκείνο των Τριών Ιεραρχών προς τους ισχυρούς, οι οποίοι οδηγούν τον λαό μας στον αφανισμό; Οι μαρξιστές, άμοιροι του ευαγγελικού και πατερικού λόγου, στην υποταγή των θρησκευτικών ηγετών βρήκαν πρώτης τάξεως αφορμή, για να εκτινάξουν στα άκρα την υλιστική ιδεολογία, στην οποία εμμανώς εμμένουν, παρά το θαύμα της πίστεως στη σταλινική Σοβιετική Ένωση. Βέβαια με λίγη αυτοκριτική θα ομολογούσαν την πλήρη αστικοποίησή τους! Πώς όμως να τους κατηγορήσουμε, αφού και εμείς έχουμε ασπαστεί την αστική ειδωλολατρεία της πλεονεξίας και λατρεύουμε, όπως και οι λοιποί το χρήμα. Μήπως είναι και για μας ανεπιθύμητοι οι Τρείς Ιεράρχες, οι τρείς μέγιστοι φωστήρες;

Σήμερα στον πλανήτη κυριαρχούν οι ουτιδανοί. Πρότυπα, όπως αυτά των Τριών Ιεραρχών, τους είναι ανυπόφορα. Οι λαοί όμως υφίστανται τις συνέπειες από την αποδοχή προβαλλομένων στρεβλών προτύπων, υποταγμένων σε πάθη και με έκδηλη την αθλιότητα στις ενέργειές τους!
                                               
 «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 

Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τι πράγματι είναι ο Ο Η Ε και η ΟΥΝΕΣΚΟ; Δείτε τι μαθαίνουν στα παιδιά!

Screenshot.png

Το παρακάτω video αναφέρεται στην πλέον επικίνδυνη διάσταση της λεγόμενης Θεματικής Εβδομάδας που  το Υπουργείο Παιδείας θέλει να επιβάλλει στα Γυμνάσια της χώρας. Ορθώς χαρακτηρίζεται ως Θεμ(ε)τική Εβδομάδα.

Έχουμε τελείως παραφρονήσει; [Θεματικὴ ἑβδομάδα]


ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΙ;
Ὀδύνη καὶ ὀργή!
Τὰ δύο αὐτὰ συναισθήματα καταλαμβάνουν κάθε ἐχέφρονα ἄνθρωπο πούἐμβρόντητος κυριολεκτικά,παρακολουθεῖ τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὰ πράγματα ὅσοι θέλουν νὰ ξεθεμελιώσουν ,τι ὑγιὲς ἔχει ἀπομείνει στὸν τόπο αὐτό.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ἄρθρου δίνει  μὲ βαθμὸ προτεραιότητος «ἐξαιρετικῶς ἐπεῖγον» (γιατί ἄραγε;) καὶ ἡμερομηνία 23-12-2016 ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὶς «Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Χώρας», καθώς καὶ πρὸς τὰ «Γυμνάσια τῆς Χώρας». Θέμα της: «Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτήσεων καὶ Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» μὲ γενικὸ τίτλο: «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Ο Παπισμός είναι βλάσφημη αίρεση (Πατήρ Ζήσης Θεόδωρος)

screenshot.4.jpeg

Ο Παπισμός είναι βλάσφημη αίρεση (Πατήρ Ζήσης Θεόδωρος) Ιστολόγιο: kosmas-agrinio.blogspot.gr

Αι φαντασίαι του διαβόλου

«Και ου θαυμαστον. αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός» (Β  Κορ. ια  14). Δηλαδή και δεν είναι παράδοξο αυτό, διότι και αυτός ο σατανάς μεταβάλλεται κατά το εξωτερικό σχήμα σε άγγελο φωτός.

Αποκάλυψις η εικασία από τον Σεβ. Γόρτυνος;


Την 19ην Δεκεμβρίου ο Σεβ. Γόρτυνος προσκληθείς υπό του Σεβ. Κορίνθου ωμίλησεν εις την Ι. Μητρόπολιν Κορίνθου με θέμα: «Ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη». Μετά το πέρας της εισηγήσεως ο Σεβασμιώτατος εδέχθη ερωτήσεις. Εις μίαν απάντησίν του εχρησιμοποίησε και την φράσιν «Αν βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος θέλει να τραβήξει μαχαίρι αύριο και να κόψει επικοινωνία με τον Πατριάρχη και τους μετέπειτα…». Μήπως γνωρίζει κάτι η έχει συζητήσει κάτι με τον Μακαριώτατον;

ΔΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ  ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ;

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα
Πόλεμος μεταξύ αληθείας
και ψεύδους
με μέθοδον «μελάνης»
Σε κάθε εποχή διεξάγεται ένας μυστικός η και φανερός πόλεμος ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψευ­δος, ανάμεσα στον Χριστό και στο Διάβολο με τα εκούσια και ακούσια όργανά του. Ειδικά σήμερα, με την έκρηξι της τεχνολογίας και των μέσων επικοινωνίας, γραπτών, προφορικών η ηλεκτρονικών η αλήθεια παλεύει με το ψεύδος σε ένα εντελώς καινοφανές για τα ανθρώπινα πράγματα πεδίο. Από μυριάδες μέσα κυκλοφορεί μέγα πλήθος από φανερά η συγκεκαλυμμένα ψεύδη. Μεγιστοποιούνται η ελαχιστοποιούνται μικρά και ασήμαντα πρόσωπα η γεγονότα. Πολλά αληθή περιστατικά καλύπτονται κάτω από βουνά ασημάντων πληροφοριών, με αποτέλεσμα κανείς να δυσκολεύεται να αναζητήση και να ανεύρη την χρυσή αλήθεια, που είναι «δυσθήρατος η αλήθεια͵ πανταχόθεν ημίν εξιχνευτέα» (Μεγάλου Βασιλείου).

Μασωνικόν το ανακοινωθέν της διασκέψεως Ορθοδόξων και Παπικών!

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Η 5η Ορθόδοξο-Παπική Διάσκεψις με συμμετοχήν των εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ευρώπης και του Παπικού Συμβουλίου των Επισκοπικών Διασκέψεων της Ευρώπης επραγματοποιήθη από 9 έως 12 Ιανουαρίου 2017 εις το Παρίσι. Συμπρόεδροι τελούν ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος και ο Παπικός Αρχιεπίσκοπος Έστεργκομ-Βουδαπέστης Καρδινάλιος Πέτερ Erdo. Τα μέλη συμμετείχαν εις Δοξολογίαν εις τον Ορθόδοξον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Στεφάνου και εις εσπερινήν συμπροσευχήν εις τον καθεδρικόν ναόν της Παν­αγίας των Παρισίων, όπου έλαβε χώραν και η προσκύνησις του φερομένου ακανθίνου στεφάνου του Κυρίου. Παραθέτομεν χαρακτηριστικά τμήματα του ανακοινωθέντος από την αγγλικήν, τα οποία δείχνουν την επικράτησιν του μασωνικού πνεύματος εις τα αποφασισθέντα:

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας +20 Δεκεμβρίου & +29 ΙανουαρίουΑνακομιδη Ιερων Λειψανων του Αγιου Ιερομαρτυρος Ιγνατιου Του Θεοφορου +29 Ιανουαρίου.


 Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μητρόπολη Βεροίας.
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Μεγ. Λαύρας Αγίου Όρους, Βαρνάκοβας Ναυπακτίας και Νταού Πεντέλης, στην Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως και στο Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας.

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου. Υπόδειγμα πίστεως. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής


«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις»(Ματθ. 15,28) 
Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ στὴν καρδιά μας–εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐτὸς εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός .Τὸ φωνάζει ὅλο τὸ σύμπαν, ὑλικὸ καὶ πνευματικό. Τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. 

Η δύναμη του "Κύριε Ελέησον", Κυριακή της Χαναναίας


«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον», εἶνε ἡ προτροπὴ τοῦ προφήτου Δαυΐδ (Ψαλμ. 102,1· 103,1). Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶνε εὐ­γνώ­μων στὸ Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες του. Καὶ μία ἀπὸ αὐ­τές, ἀ­δελφοί μου, εἶνε ὁ ἐκκλησι­ασμός. Μι­κρὸ θεωρεῖτε τὸ ὅτι ἐπιτρέπει σ’ ἐμᾶς τοὺς βρωμεροὺς καὶ ἀκαθάρτους νὰ μπαίνουμε στὸ ναό του; Γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτιὰ ν’ ἀ­κοῦ­νε, μάτια νὰ βλέπουν, καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ νὰ αἰσθάνωνται δὲν ὑπάρχει ἱερώτερος τόπος, τόπος μεγαλυτέρων συγ­κινήσεων. «Εὐφράνθην», λέει ὁ Δαυΐδ, αἰσθάν­θηκα χαρὰ καὶ ἀγαλ­λίασι, ὅταν μοῦ εἶπαν· Ἔλα νὰ πᾶμε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου (ἔ.ἀ. 121,1). Κι ἀλλοῦ λέει· Προτιμῶ νά ’μαι ἕνα χαλικάκι στὸ οἶκο τοῦ Θεοῦ μου, πα­ρὰ νὰ εἶμαι πρίγ­κιπας στὰ ἀνάκτορα (βλ. ἔ.ἀ. 83,11).

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου της Χαναναίας. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής


Ευαγγέλιο: Ματθ. ΙΕ΄ 21 – 28 «Γενηθήτω σοι ως θέλεις 
Σε απομακρυσμένη περιοχή της Γαλιλαίας έχει αποσυρθεί ο Κύριος με τους μαθητές Του. Στα σύνορα Τύρου και Σιδώνος. Εκεί, μια γυναίκα Χαναναία, βγαίνει έξω από τα σύνορα της περιοχής εκείνης και Του φωνάζει δυνατά: 

Οσίου Εφραίμ του Σύρου +28 Ιανουαρίου«Ως γαρ πάσιν ανθρώποις σύμφυτον το αναπνείν, και ενεργούμενον, ούτως Εφραίμ το δακρυρροείν» (Αγιος Γρηγόριος Νύσσης)

Συκοφάντηση του Οσίου Εφραίμ
Για πολύ καιρό ο Εφραίμ ζούσε τον βίο της απόλυτης θεοσέβειας κοντά στον επίσκοπο Ιάκωβο…Ήταν λοιπόν ένας νεωκόρος της εκκλησίας της Νίσιβης που ονομαζόταν κι αυτός Εφραίμ. Βλέποντας αυτός πόσο αγαπητός ήταν ο Εφραίμ στον επίσκοπο, αλλά και σ’ όλο το πλήρωμα της εκκλησίας, γέμιζε με φθόνο. Μια ημέρα λοιπόν, βίασε την παρθένα θυγατέρα κάποιου αξιωματούχου, και κατόπιν την διέταξε: «Όταν ο πατέρας σου καταλάβει τι συνέβη και σε κατηγορήσει, να του πεις: Ο Εφραίμ είναι υπεύθυνος, αυτός μου επιτέθηκε και με βίασε, αυτός που όλοι τον θεωρούν άνθρωπο ακέραιο».

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος +28 Ιανουαρίου


«Ο όσιος Εφραίμ ήταν από την Ανατολή, Σύρος στην καταγωγή. Διδάχτηκε την ευσέβεια και την κατά Χριστόν πίστη από τους προγόνους του κι έζησε στους χρόνους του Θεοδοσίου του Μεγάλου. Ασπάστηκε από τα παιδικά του χρόνια τον μοναχικό βίο, και λέγεται ότι εκχύθηκε χάρη από τον Θεό πάνω του, διά της οποίας, αφού έγραψε πάρα πολλά κατανυκτικά συγγράμματα, καθοδήγησε πολλούς προς την αρετή κι έγινε παράδειγμα ασκητικής αρετής στις επόμενες γενιές. Τελείται δε η σύναξή του στο Μαρτύριο της αγίας Ακυλίνας, στον τόπο του Φιλόξενου, πλησίον του φόρου». 

Οι τελευταίες ημέρες της ζωής του Αγίου Ιωάννου του ΧρυσοστόμουΟι τελευταίες, μαρτυρικές ημέρες της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και οι εξορίες του κατά τα έτη 406 και 407 με την ευκαιρία της ανακομιδής του ιερού λειψάνου του στις 27 Ιανουαρίου του έτους 438.

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ( + 27 Ἰανουαρίου)


Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 1Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του περίμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο στον τόπο της εξορίας και του μαρτυρίου του.Όταν όμως το 434 μ.Χ. πατριάρχης εξελέγη ο μαθητής του Άγιος Πρόκλος (βλέπε 20 Νοεμβρίου), παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι, τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου του 438 μ.Χ. έγινε η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου.

Ανακομιδή Ιερών λειψάνων Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου +27 Ιανουαρίου


Ο Ιερός Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στα πρόσωπα στην απόδοση του δικαίου και έλεγχε και την ίδια την βασίλισσα Ευδοξία για τις παρανομίες και τις αδικίες της, εξορίσθηκε δύο φορές, αλλά και πάλι ανακλήθηκε από την εξορία. Εξορίστηκε όμως και πάλι για τρίτη φορά.

Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο Θεολόγος +25 Ιανουαρίου


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, θεωρείται ως «τῶν θεολόγων ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος». Είναι ο ένας από τους τρεις εκκλησιαστικούς άνδρες, που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά με την προσωνυμία «Θεολόγος». Οι άλλοι δύο είναι ο Ευαγγελιστὴς Ιωάννης και ο όσιος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος. 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος +25 Ιανουαρίου. Στο καμίνι της θλίψεως


Εὑρισκόμεθα ἀγαπητοί στὸν πρῶτο μῆνα τοῦ ἔτους. Ὁ μήνας αὐτός, ὁ Ἰανουάριος, ὀνομάζεται μήνας τῶν πατέρων. Γιατί ἆραγε ὀνομάζεται ἔτσι;
Ὀνομάζεται μήνας τῶν πατέρων, γιατὶ στὸ μῆνα αὐτὸν ἑορτάζουν πολλοὶ πατέρες.

Άγιος Γρηγόριος o Θεολόγος +25 Iανουαρίου


Εἶναι ἐκπληκτικό τό ὅτι πολλές φορές οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν ξεπηδοῦν ἀπό ἀνθρώπους μέ φυσική ρώμη καί ἰσχύ θέσεως. Σέ πολλές περιπτώσεις πρόσωπα ταπεινά, πού κανένας δέν ὑπολογίζει, ἔγιναν οἱ μοχλοί γιά τήν ἀνατροπή καταστάσεων, κατεστημένnων, καθεστώτων. 

Άγιος Γρηγόριος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ο Θεολόγος +25 ΙανουαρίουΟ Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος έζησε επί της βασιλείας του Ουάλεντα. Πατρίδα του επίγεια μεν ήταν η δεύτερη των Καππαδοκών, η Ναζιανζός, (γεννήθηκε περί το 329/30 μ.Χ.), ουράνια δε, η άνω Ιερουσαλήμ.

Ἡ ἀληθινὴ εὐσέβεια (γ)

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια τριας
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Ο ΘΕΟΣ Ἢ ΕΜΕΙΣ;
π. Δημητρίου Μπόκου
Πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι σή­με­ρα θὰ δι­α­φω­νοῦ­σαν μὲ τὴ στά­ση τοῦ Ἰὼβ ἔ­ναν­τι τοῦ Θε­οῦ κατὰ τὴν ὥρα τῆς φοβερῆς δοκιμασίας του (βλ. ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 383, Ἰ­ούν. 2015). Καὶ αὐ­τό, για­τὶ σή­με­ρα ὅ­λο καὶ λι­γό­τε­ρο οἱ ἄν­θρω­ποι ἔ­χουν τὴ δι­ά­θε­ση νὰ ἐκ­χω­ρή­σουν στὸν Θε­ὸ δι­και­ώ­μα­τα ἐ­πὶ τῶν κε­κτη­μέ­νων τους. Δὲν τὸν ἀ­να­γνω­ρί­ζουν Κύ­ριό τους.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

«Προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ»

agiosioannisprodromos05.jpg
«εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·  καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται...

Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ.jpg
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικὸς φιλόλογος, Ἱστορικός
Ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ἔβγαζε ἀντιαιρετικοὺς λόγους καὶ ἄφηνε τὴν Ναζιανζὸ γιὰ νὰ κηρύξει σὲ ἄλλες πόλεις τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου, θὰ τὸν ὀνόμαζαν λαοπλάνο, ψευδοποιμένα καὶ ἀπατεῶνα.

Όσιος Παΐσιος - ‘’Από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό’’

55809.b.jpg
‘’Μετά λύπης μου από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό’’*. Με αυτά τα λόγια ο Όσιος Παΐσιος τόνιζε τη λύπη του για τις ενέργειες τότε του Πατριάρχη Αθηναγόρα.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ''Απαράδεκτο-Ψευδέστατο κείμενο της Εκκλησίας προς τον λαό για την ψευδοσύνοδο''


Ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, ζητήθηκε από το Ιστολόγιό μας να σχολιάσει το κείμενο προς τον Λαό, που κατ' αποκλειστικότητα δημοσίευσε το Ιστολόγιον Κατάνυξις εδώ, για την σύνοδο της Κρήτης (τη λεγομένη Αγία και Μεγάλη).
Ο πατήρ Νικόλαος σχολίασε ως εξής:

ΕΚΤΑΚΤΟ! Το έντυπο της Ιεράς Συνόδου προς το Λαό για τη Σύνοδο της Κρήτης (ΦΩΤΟ)

Screenshot_5.jpg

Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Θεωρούμε πως είναι αδύνατο η Ιερά Σύνοδος, για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα, να εξέδωσε αυτό το απαράδεκτο κείμενο. Θα περιμένουμε και την επίσημη δημοσίευση για να τοποθετηθούμε.

Προσεγγίζοντας τις «Σημειώσεις» του Γιεγκόρ ΜεταξάΓράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντζουλάτος

Ο Κεφαλονίτης αξιωματικός του Ρωσικού Στόλου Γεώργιος-Γιεγκόρ Μεταξάς, υπήρξε αυτόπτης μάρτυς και γνώστης εκ του σύνεγγυς, της Ρωσοτουρκικής ναυτικής εκστρατείας στα Ιόνια νησιά, που διήρκησε από τον Σεπτέμβριο του 1798 έως τον Φεβρουάριο του 1799. Αφότου αποστρατεύθηκε επιδόθηκε στην συστηματική καταγραφή των γεγονότων, τα οποία με περισσή φροντίδα αποτύπωνε στο χαρτί κατά τη διάρκεια των ναυτικών επιχειρήσεων.