Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Ὁ Πρόεδρος τοῦ «Καιροῦ» παραπληροφορεῖ καὶ σπιλώνει τὸν ἀγώνα τῶν γονέων κατὰ τῶν ἀπαράδεκτων νέων Θρησκευτικῶν!


Σχόλιο Ρωμαίικου Οδοιπορικοῦ: Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανελλήνιου Θεολογικοῦ Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης» κ. Δημήτριος Μόσχος παραχώρησε συνέντευξη στὴν ἐφημερίδα Καθημερινὴ (ποῦ ἀλλοῦ;) στὴν ὁποία ὡραιοποιεῖ τὴν συγκριτιστικὴ καὶ πολυθρησκειακὴ «σούπα» τοῦ νέου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐνῶ ἀποδίδει στοὺς μαζικὰ ἀντιδρῶντες γονεῖς «πολιτικὰ» κίνητρα ταυτίζοντάς τους μὲ χρυσαυγίτες! Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄνευ προηγουμένου προκλητικὴ τοποθέτηση τοῦ Προέδρου ἑνὸς φορέα ποὺ διέσπασε τὴν ἑνότητα ἐκπροσώπησης τῶν Θεολόγων μὲ ἐκ προοιμίου στρατηγικὸ σχεδιασμὸ τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου καὶ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τῶν Θρησκευτικῶν! Στὶς ἀκραῖες δηλώσεις, σᾶς ἀπαντοῦμε: Τὸν κακό σας τὸν καιρό, κ. Πρόεδρε!

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μία ακόμη ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ τον μητροπολίτη ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜHΤΡΙΟ

βαρθολομαιος μητροπολιτη2

Αγαπητά εν Χριστό αδέλφια,

Σας στέλνω προς δημοσίευση το κείμενο της ομολογίας πίστεως που γνωστοποίησα, πριν λίγες μέρες, στον κ. Δημήτριο, φερόμενος Μητροπολίτης Κεφαλονιάς.
Σας ευχαριστώ. 

Ευχές για γαλήνια Χριστούγεννα,

Σιλβάνα Δεπούντη


ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜHΤΡΙΟ, 
[ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ


Κεφαλονιά, 11 Δεκεμβρίου 2017
Του Οσίου Δανιήλ του Στυλίτη
Του  Αγίου Νικηφόρου Φωκά, αυτοκράτορα του Βυζαντίου


 "ΦΗΣΙΝ ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, 
οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·
 ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι.
 τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀνομία καὶ δόλος, 
οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι"

( Ψαλ. 35, 2-4) 
"ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, 
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, 
οὕτως ἀπολοῦνται  οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ.

 καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ. "
(Ψαλ. 67, 2-4)

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στον Καραβάδο Κεφαλλονιάς

Θεωρείται από τις αρχαιότερες εκκλησίες της Κεφαλλονιάς, αφού το 1264 αναφέρεται στο Κτηματολόγιο της Λατινικής Επισκοπής.

Το χωριό Καραβάδος (τότε Καραβά) κατοικήθηκε τον 8ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ηρακλείου και πιθανολογείται ότι τα χρόνια εκείνα κτίστηκε η πρώτη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Το 1905 οι κάτοικοι του χωριού γκρέμισαν την εκκλησία και έκτισαν καινούργια. Το 1953 υπέστη ζημιές , από τον σεισμό , αλλά δεν έπεσε. Επισκευάστηκε και διατηρείται μέχρι σήμερα. Από το 1953-1959 η εκκλησία λειτουργούσε σε σκηνή και μετά σε ξύλινη κατασκευή κοντά στο δυτικό μέρος του χωριού.

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΔΙΩΞΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (ηγουμένου π.Ιγνατίου Σέρρα) επειδή διέκοψε την μνημόνευση του μητροπολίτη Κεφαλονιάς λόγω Οικουμενισμού.ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ: Δυστυχώς, το τέρας του οικουμενισμού τρίζει τα δόντια του και στην αγιοπρόβλητη Κεφαλονιά μας. Οι "εργαζόμενοι την ανομίαν" όμως, ας έχουν πάντα στο νου τους ότι ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στη Μηλαπιδιά, οι Άγιοι Φανέντες, είναι ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος...

Τα Χριστούγεννα φτάνουν σε 1 βδομάδα όμως οι "καλικάντζαροι" δεν ησυχάζουν.

Ένας ακόμη δεσπότης  ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ έναν ευλαβή αγωνιστή ιερομόναχο, τον π.Ιγνάτιο Σέρρα, στην Κεφαλονιά.


Δείτε :

10 Δεκ. 2017 – Φωτεινά Μονοπάτια «Τα μοναστήρια των Επτανήσων»


«Τα μοναστήρια των Επτανήσων»

«Κεφαλονιά: το νησί του Αγίου Γερασίμου»

Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, το νησί, αποτελεί την πατρίδα του μυθικού ήρωα και βασιλιά, Κέφαλου. Το νησί χαρακτηρίζεται από τον ορεινό όγκο του Αίνου, αλλά και από τις πανέμορφες ακτές του.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Άγιον Όρος – Γέροντας Γρηγόριος : Πρόσφυγες Και Ελλάδα

Καθηγούμενος I.M. Δοχειαρίου Αρχ. Γρηγόριος

Ο Καθηγουμένος της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντας Γρηγόριος, μιλά για την Ελλάδα και τους πρόσφυγες.

Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα; Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μιὰ ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις. Κινητὰ τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στήν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσότερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Ἡ Θεία Κοινωνία καί ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, μία διδακτική ἀληθινή ἱστορία.


Ἕνας ἱερεύς ὁ πάπα-Θεόδωρος κλήθηκε γιά νά κοινωνήσει δύο χριστιανούς ἑτοιμοθάνατους. Ἕναν πλούσιο, σκληρό καί φιλάργυρο καί μία ἐνάρετη χήρα, πού μεγάλωσε μόνη της, μέ τιμιότητα καί σωφροσύνη, σκληρό ἀγώνα καί φτώχεια πολλή, ἐκεῖνα τά χρόνια, ὀκτώ παιδιά!

Ὁ πάπα-Θεόδωρος πῆρε μαζί τόν διάκονό του, τόν πατέρα Λαυρέντιο. Μπροστά ὁ διάκονος καί ὁ ἱερεύς μέ τό ἅγιο Ποτήριο, ἀσκεπής καί μέ τόν Ἀέρα στούς ὤμους, (ὅπως ἐσυνηθίζετο τότε), πῆγαν πρῶτα στό σπίτι τοῦ πλούσιου, ἀλλά αὐτός οὔτε καν ἤθελε νά ἀκούσει γιά Θεία Κοινωνία! Μόνο φώναζε: νεωκόρος, στό πλάι.

Νιώθω ένα χαστούκι στο μάγουλο, σηκώνω τα μάτια και βλέπω τον Άγιο Σπυρίδωνα


Ξέρετε, μου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι άγαμοι βρίσκονται υψηλότερα στην κλίμακα της αγάπης του Θεού. Δίπλα μου ήταν ένα βιβλίο για τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα, και σκεπτόμενος τον Άγιο έγγαμο, πάλι αυτός ο λογισμός πήρε θέση στη σκέψη μου, οπότε νιώθω ένα χαστούκι στο μάγουλο. Σηκώνω τα μάτια και τότε βλέπω τον Άγιο Σπυρίδωνα  ζωντανό και θυμωμένο μπροστά μου, αυστηρά να με ρωτάει πώς και το πιστεύω αυτό; Ο ίδιος δεν ήταν έγγαμος, ο Απόστολος Ανδρέας δεν ήταν έγγαμος; Ο Απόστολος Πέτρος δεν ήταν έγγαμος;

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

Πάθημα Παπικών στην Κέρκυρα, 12.11.1718 Από το Βιβλίο Ουρανού Κρίσης - Αρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας"Η Δυτική εκκλησία είναι κακόδοξος και αιρετική. Αν δεν ήτο τοιαύτη, διατί ο Άγ. Σπυρίδων διώχνει από την εκκλησίαν του το αλτάριόν της, όχι με κανέναν άλλον μετριώτερον τρόπον, αλλά με τον πλέον φοβερώτερον, με έναν τρόπον, με τον οποίον εφανέρωσε, πόσην αποστροφήν και οργήν έχει εις εκείνην την εκκλησίαν των πονηρευομένων, δίδωντας εις όλεθρον και αφανισμόν, ως δυσεβείς και αλαζόνας, όλους εκείνους οπού με αυθάδειαν εφέροντο εις την αυτού αγιότητα;... Όντως, εκείνο όπου υπερβαίνει όλα του τα άλλα, και στεφανώνει τα θαύματα του Σπυρίδωνος, και όπου δικαίως, δεν πρέπει να ονομάζεται απλώς θαύμα, αλλά θαύμα θαυμάτων, ή να ειπώ ορθότερα, πρέπει να ονομάζεται, "Κρίσις του Ουρανού", είναι η παραδοξοτάτη καταστροφή των μιαρωτάτων Λατίνων, με την οποίαν τους απεδίωξεν από τον θείον του Ναόν όταν εμελέτησαν να τον μολύνουν... Λατίνοι, γνωρίσατε και καταλάβετε, ότι μεθ' ημών ο Θεός, μεθ' ημών η αλήθεια ο Χριστός, μεθ' ημών το Πνεύμα της αληθείας, μεθ' ημών των ταπεινών, των αείποτε μυριοτρόπως από εσάς πολεμουμένων και επιβουλευομένων..."

('Αγιος Αθανάσιος ο Πάριος)

Πρωτ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος: "Ουρανού κρίσις. Δεν χρειάζονται οι διάλογοι. Τον "Πάπα" απορίπτει ο ουρανός"

 «ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. ΤΟΝ «ΠΑΠΑ» ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ»
Ὁμιλία αἰδ. πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, πού ἐκφωνήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε. στίς 8-12-2014 

Πρόλογος
Ἡ μνήμη κάθε ἁγίου τῆς πίστεώς μας μᾶς παρέχει κατάλληλη ἀφορμή γιά πνευματικό προβληματισμό. Οἱ ἑορτές τοῦ ὀρθοδόξου ἑορτολογίου ἀποτελοῦν τά πνευματικά πανδοχεία, τά ὁποία μᾶς ξεκουράζουν ἀπό τήν βοή καί τόν τάραχο τοῦ βίου, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τό ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό ρητό, «βίος ἀνεόρταστος, μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος», δηλ. ὁ βίος χωρίς ἑορτές, μοιάζει σάν μιά μακρά ὁδό χωρίς πανδοχεῖο. Ἔτσι, λοιπόν, σέ τέσσερεις ἡμέρες ἀπό σήμερα, λίγο πρίν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάσει πανηγυρικῶς τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου τό σπήλαιο, ἡ φάτνη, οἱ ποιμένες, οἱ μάγοι, ἡ Παρθένος καί ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί προετοιμαζόμαστε νά ὑποδεχθοῦμε τόν ἐν σπηλαίω γεννηθησόμενον καί ἐν φάτνη ἀνακλιθησόμενον Χριστόν, θά προβληθεῖ ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή τοῦ ἁγίου ξεπροβάλλει ὡς πνευματική ἀνάσα καί ὄαση μέσα στόν πολυήμερο, ἐντατικό καί πνευματικό ἀγῶνα τῆς νηστείας, ὁ ὁποῖος σιγά-σιγά κορυφώνεται καί στόν ὁποῖο οἱ πιστοί συμμετέχουμε ἐθελουσίως, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν κάθαρση τῶν παθῶν μας καί τόν ἐφοδιασμό μας μέ πνευματική ρώσι, δύναμη ψυχῆς καί σώματος.
Στή σημερινή μας ὁμιλία, δέν θά παρουσιάσουμε τήν βιογραφία καί τά θαύματα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, διότι θεωροῦμε ὅτι εἶναι γνωστά σέ ὅλους μας.

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Η 7η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός –  Όλη η συνέντευξη στον Διονύση Μακρή

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΟΙΚΟΥΜΕΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.

Ομιλία Αγίου Πορφυρίου για την Ορθόδοξη ΠίστηΣπάνια ηχογράφηση συνομιλίας του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου για την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Η ηχογράφηση βελτιώθηκε ψηφιακά και τοποθετήθηκαν και ελληνικοί υπότιτλοι.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ.

Ο όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης


Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά έναν όσιο ο οποίος ζούσε ανάμεσά μας πριν από τρεις δεκαετίες· είναι ο όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Ο άγιος αυτός γέροντας φανερώνει σε όλους μας ότι κάθε εποχή η Εκκλησία έχει μέσα της ξεχωριστούς ανθρώπους και διαψεύδει εκείνους που θεωρούν ότι μόνο τα παλιά χρόνια ζούσαν άγιοι. Ο άγιος Πορφύριος έζησε μέσα στον κόσμο και σήμερα ζουν και μιλούν γι΄ αυτόν πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά. Έτσι, γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του μέσα στον κόσμο, που είναι γραμμένα σε βιβλία. Πρέπει να γνωρίζεις ότι κάθε άγιος που έχει την προσωνυμία «όσιος», ήταν στη ζωή του μοναχός, καλόγερος. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και του αγίου που γιορτάζουμε σήμερα, ήταν και ιερομόναχος, δηλαδή είχε δεχθεί το μυστήριο της ιεροσύνης.

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης· ο άγιος της πλατείας Ομονοίας (1906 – 2 Δεκεμβρίου 1991)


Γεωργίου Αρβανίτη, Τ. Προέδρου Εφετών

Ο Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στον Άγιο Ιωάννη Καρυστίας Ευβοίας και βαπτίσθηκε Ευάγγελος. Στο σχολείο φοίτησε μόνον δύο χρόνια. Η ασθένεια του δασκάλου και η φτώχεια της οικογένειάς του τον έσπρωξαν να εργασθεί βόσκοντας τα λίγα ζώα της. Λίγο αργότερα, περίπου εννέα χρονών παιδάκι, εργάστηκε στο ανθρακωρυχείο της περιοχής και μετά σ΄ ένα παντοπωλείο γνωστού της οικογένειας, στον Πειραιά. Ο πατέρας του είχε πάει να δουλέψει στη διώρυγα του Παναμά, για να συντηρήσει την οικογένειά του.

ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 2017 - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

XristPazari2017

Ήδη διανύουμε την Σαρακοστή των Χριστουγέννων και οι μέρες μετρούν αντίστροφα για να γιορτάσουμε και πάλι την γέννηση του Χριστού μας. Αυτές τις μέρες ας προβληματιστούμε περισσότερο κι ας κοιτάξουμε γύρω μας. Εκτός από την κάλυψη των δικών μας αναγκών, ας προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας, για ν΄ανακουφίσουμε και τις ανάγκες εμπερίστατων συνανθρώπων μας.

Άγιος Φιλούμενος +29 ΝοεμβρίουΟ Άγιος Φιλούμενος κατά κόσμος Σοφοκλής γεννήθηκε στην Λευκωσία, στις 15 Οκτωβρίου 1913. 

Γονείς του ήταν οι Ευσεβείς Γεώργιος και Μαγδαληνή. 
Ήταν δίδυμος αδελφός με τον π. Ελπίδιο κατά κόσμον Αλέξανδρο και από μικροί ξεχώριχαν για την αγάπη που είχαν προς τον Θεό και γι’ αυτό από πολύ νωρίς άναψε μέσα τους η επιθυμία για τη μοναχική ζωή. 
Το 1927, σε ηλικία μόλις 14 ετών αναχώρησαν και οι δυο για την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, αφού πήραν την ευχή του πνευματικού τους, αλλά και των ευλαβών γονέων τους.

Οι αιρετικοί στα παραθρόνια και ο Επίσκοπος που;Του κ. Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου

Οι εμμονές των οικουμενιστικών κύκλων«καλά κρατούν». Για πολλοστή φορά, η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 30.11. αισθάνθηκε την βαριά σκιά του “λαϊκού Οικουμενισμού” να επικρέμμαται, εν πάση μεγαλοπρεπεία: Οι εκπρόσωποι του αιρεσιάρχου των Φραγκολατίνων, ήγουν του κακόφρονος Πάπα, ευρίσκοντο -διά μίαν εισέτι φοράν- εν μέσω ημών, και δη τιμητικώς στα παραθρόνια, με επικεφαλής τον εκλαμπρότατο καρδινάλιο της Βασιλείας της Ελβετίας κ. Κουρτ Κώχ.

Στο Φανάρι Κωχ… στην Ελλάδα κιχ...

* Καρδινάλιος Kurt Koch (προφέρεται Κουρτ Κωχ), Πρόεδρος τοῦ Pontifical Council for Promoting Christian Unity/ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος
** Τσιμουδιά, προστακτική: “σκασμός”

Στο Φανάρι προχθές, αντί να τιμήσουν τον Άγιο ένδοξο Απόστολο Ανδρέα, τίμησαν τους αιρετικούς παπικούς. Τι έχουν να πουν οι μητροπολίτες μας για αυτό το θλιβερό θέαμα; Σιγή ιχθύος. "Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι" στην περίπτωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού.