Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στον Καραβάδο Κεφαλλονιάς

Θεωρείται από τις αρχαιότερες εκκλησίες της Κεφαλλονιάς, αφού το 1264 αναφέρεται στο Κτηματολόγιο της Λατινικής Επισκοπής.

Το χωριό Καραβάδος (τότε Καραβά) κατοικήθηκε τον 8ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ηρακλείου και πιθανολογείται ότι τα χρόνια εκείνα κτίστηκε η πρώτη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Το 1905 οι κάτοικοι του χωριού γκρέμισαν την εκκλησία και έκτισαν καινούργια. Το 1953 υπέστη ζημιές , από τον σεισμό , αλλά δεν έπεσε. Επισκευάστηκε και διατηρείται μέχρι σήμερα. Από το 1953-1959 η εκκλησία λειτουργούσε σε σκηνή και μετά σε ξύλινη κατασκευή κοντά στο δυτικό μέρος του χωριού.

Το προσεισμικό και σημερινό τέμπλο ήταν δωρεά του Λειβαθινού ευεργέτη Παναγή Βαλλιάνου . Η εκκλησία είχε ωραία αγιογράφηση.

Το καμπαναριό κτίστηκε το 1864 από τον Καραβισιάνο οικοδόμο Νικόλαο Καραβά. Το 1953 έπεσε και το 1978 κτίστηκε νέο όμοιο με το παλιό. Προσεισμικά υπήρχαν τέσσερις ρωσικές καμπάνες δωρεά των κατοίκων του χωριού που ζούσαν στην Οδησσό και σε άλλες ρωσικές πόλεις . Από αυτές σώθηκε μόνο μια.

Σταματούλα Καλλιβωκά / info@kefaloniamas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου