Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕ ΠΟΜΑ ΠΙΩΜΕΝ ΚΑΙΝΟΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ... ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ανασταση

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ - ΗΧΟΣ Α΄
00:00 : ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ
00:43 : ΔΕΥΤΕ ΠΟΜΑ ΠΙΩΜΕΝ ΚΑΙΝΟΝ
01:18 : ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
02:04 : ΟΡΘΡΙΣΩΜΕΝ ΟΡΘΡΟΥ ΒΑΘΕΟΣ
02:43 : ΚΑΤΗΛΘΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
03:24 : Ο ΠΑΙΔΑΣ ΕΚ ΚΑΜΙΝΟΥ ΡΥΣΑΜΕΝΟΣ
04:14 : ΑΥΤΗ Η ΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΗΜΕΡΑ


Ψάλλει χορωδία Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 

Ναυπάκτου.https://www.youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου