Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηυτομόλησε προς τον Αγγλικανισμόν;


Έφριξαν Άδου πυλωροί ακούοντες τα όσα είπεν εις την προσφώνησίν του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά την υποδοχήν του αιρεσιάρχου Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας κ. Γουέλμπυ! Παραθέτομεν την ομιλίαν μεταφρασμένην από την αγγλικήν, όπως ανηρτήθη εις την επίσημον ιστοσελίδα ενημερώσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την 3ην Μαΐου 2017:

«Σας καλωσορίζουμε, αγαπητέ Αρχιεπίσκοπε Ιουστίνε και κ. Welby, πίσω στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους κατ’ αυτό το χαρούμενο Πάσχα με τα θριαμβευτικά λόγια του Πασχαλινού τροπαρίου που ψέλνουμε σε όλη αυτή τη περίοδο:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,

Θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος

Φέτος, η γιορτή του Πάσχα έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς εορτάζουμε την εορτή των εορτών την ίδια ημερομηνία επιδεικνύουμε στον κόσμο την κοινή μας πίστη στον σταυρωμένο και αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Πράγματι η φυσική μας παρουσία εδώ στους τόπους της σταύρωσης και της ταφής, που αναγγέλλουν μαζί την ανάσταση, είναι μία ισχυρή μαρτυρία του Φωτός της σωτηρίας που λάμπει από τον Ιερό Τάφο, το οποίο δόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της Εκκλησίας.

Το προσκύνημά σας στους Αγίους Τόπους και, φυσικά, στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αυτή τη στιγμή, είναι μία ορατή έκφραση της επιθυμίας σας να είστε ένα με την τοπική Εκκλησία. Όπως είπατε και εσείς στη δική σας πασχαλινή εγκύκλιο, «ενωνόμαστε σε ένα οικουμενισμό δράσης, για να φέρουμε την μεταμορφωτική, διακονική αγάπη του Χριστού στον κόσμο». Το καθήκον μας δεν είναι απλώς μία διακήρυξη, αλλά και να θέσουμε αυτή την διακήρυξη σε πρακτική εργασία για λογαριασμό των φτωχών, εκείνων που είναι θύματα του πολέμου, της βίας και των διώξεων, και όλων όσοι βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάγκη.

Το προσκύνημά σας κάνει δύο σημαντικά πράγματα σαφή:

Πρώτον, η παρουσία σας ανάμεσα σε εμάς επιβεβαιώνει και στηρίζει την μαρτυρία μας εδώ στην Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους.

Και δεύτερον, το προσκύνημά σας καταδεικνύει την αληθινή επιβεβαίωση και ενθάρρυνση για τις εντόπιες χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή, καθώς και τους άλλους αθώους λαούς στην περιοχή μας, οι οποίοι, ακόμα και την στιγμή που συγκεντρωνόμαστε σ’ αυτό το ιερό μέρος, υποφέρουν από τις διώξεις, τα αποτελέσματα της βίας και την μετανάστευση σε μία κλίμακα που είναι πρωτοφανής στην πρόσφατη ιστορία. Η παρουσία σας αποτελεί επιβεβαίωση της ακεραιότητας της χριστιανικής κοινότητας στο πολυπολιτισμικό, πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό τοπίο μας.

Καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα σε αυτή τη συνάντηση της Αγγλικανικής Κοινότητας με την Μητέρα Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, το  Ορθόδοξο Πατριαρχείο, επιβεβαιώνουμε τη μακρά αμοιβαία δέσμευσή μας στους ιστορικούς δεσμούς μας και στον ουσιαστικό μας θεολογικό διάλογο. Εντούτοις, στους Αγίους Τόπους ο διάλογος αυτός δεν αφορά απλώς θεολογικές αρχές: στη χριστιανική μας ζωή, λατρεία και συνεργασία, επιδεικνύουμε την ενότητά μας και την κοινή ομολογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως λυτρωτή της ανθρωπότητας και της ανάστασής του ως τη νίκη της ζωής πάνω από το θάνατο, του φωτός πάνω στο σκοτάδι, της ολότητας έναντι της κατατμήσεως.

Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ένα τυπικό αλλά πλούσιο σε λογοπαίγνια, η ανάσταση –αυτό που στα αγγλικά δηλώνεται ως resurrection- σημαίνει ανάπλαση – η οποία είναι αναδημιουργία και ανακαίνιση – που σημαίνει ανανέωση. Σημαίνει επίσης αναζώωση  – η οποία είναι προσ­φορά νέας ζωής. Όλες αυτές οι έννοιες συνδέονται βαθιά με την ανάσταση.

Σε αυτή την ομολογία είμαστε ήδη ενωμένοι. Η αποστολή μας ως Χριστιανών και Εκκλησιών είναι ακριβώς να διακηρύξουμε στον κόσμο ότι το σκοτάδι, ακόμα και το σκοτάδι της σημερινής εποχής, δεν έχει καμία δύναμη πάνω στο Φως της ανάστασης και στην ελπίδα ότι αυτό το Φως φέρνει δημιουργία. Αυτή την ελπίδα ακούμε στα λόγια της Επιστολής προς τους Κολοσσαείς, όταν ο Άγιος Παύλος λέει ότι «και ενδυσάμενοι τον νέον τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν» (Κολ. 3,10) .

Από αυτό το μέρος που συγκεντρωθήκαμε σήμερα το πρωί, στέλνουμε το κοινό μας μήνυμα στους χριστιανούς αδελφούς και τις αδελφές μας που ζουν σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς και στους χριστιανούς σε άλλα μέρη του κόσμου και σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, ανεξαρτήτως πίστεως, οι οποίοι υποφέρουν από απελπισία, φόβο, σύγχυση, θλίψη, εξορία από τις πατρίδες τους και από τις συνέπειες της βίας στα χέρια άλλων ανθρώπων. Διότι με την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τους νεκρούς ο Θεός ενήργησε αποφασιστικά, για να αποκαταστήσει όλη την ανθρωπότητα και τη δημιουργία που «συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν» (Ρωμ 8,22) στο αρχικό μας αιώνιο πεπρωμένο.

Μας δίνει μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσουμε, αγαπητέ Αρχιεπίσκοπε Ιουστίνε και κ. Welby, στην Εκκλησία του Παν­αγίου Τάφου μετά την προσ­φατη ανακαίνιση και εκ νέου αφιέρωση του Ιερού Ναϊδρίου του Ιερού Τάφου, το επίκεντρο της πασχαλινής μας αφοσίωσης. Προς τιμήν του προσκυνήματός σας, θέλουμε να σας δωρίσουμε αυτήν την εικόνα της Θεοτόκου, προσευχόμενοι στον αναστημένο Κύριο, ώστε να μπορεί να σας ενδυναμώσει στην αρχιεπισκοπική σας διακονία. Και προσευχόμαστε ότι ο αναστάς Κύριος θα ευλογήσει την αποστολή σας στην αγαπημένη μας Αγία Γη».

http://orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου