Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

13 Mαϊου. Όταν κάποιοι αγιορείτες εκτελέστηκαν.. Τιμή Αγίου- μίμησις Αγίου.


Αναρτήθηκε από: FOTIOS TRAVLOPANOS

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, για να αποφύγει νέα εκστρατεία των σταυροφόρων εναντίον του Βυζαντίου, θέλησε να εξασφαλίσει την φιλία του Πάπα.

Σύμμαχο στην προσπάθειά του είχε τον λατινόφρονα πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, αφού περιόρισε τον ανθενωτικό πατριάρχη Ιωσήφ ο οποίος και εμπόδιζε τα σχέδιά του.
Για να εδραιωθεί η ένωση, εξόρισε, φυλάκισε και βασάνισε με πολλούς τρόπους τους ορθοδόξους ανθενωτικούς.
Πίεζε προς πάσα κατεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητος ένωση, με τίμημα φυσικά την ορθοδοξία.
Κυρίως, όμως, πίεζε τους μοναχούς του Αγίου Όρους να δεχθούν την μνημόμευση του πάπα στη Θεία Λειτουργία.


Αυτοί,έστειλαν στον αυτοκράτορα ένα ομολογιακό κείμενο,όπου επεξηγούσαν γατί επιβάλλεται η εκκλησιαστική απομάκρυνση απ'τους αιρετικούς,στηριζόμενοι πάνω στα λόγια των πατέρων της εκκλησίας.
Μεταξύ των άλλων έγραφαν
Ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος,τοις αυτού υπόκειται εγκλήμασι”, 
“Ο ακοινωνήτοις κοινωνών,ακοινώνητος εστιν,ως συγχέων τον Κανόνα της εκκλησίας”. Ο αυτοκράτορας,βλέποντας την θέση τους,έστειλε στον Άθωνα απεσταλμένους του πατριάρχου, ώστε να γίνει συλλείτουργο με τους αγιορείτες και να μνημονευθεί ο πατριάρχης Βέκκος, γεγονός το οποίο θα αποδείκνυε την ταυτόχρονη αποδοχή των λατινικών αποκλίσεων του πατριάρχου.

Υπήρξαν κάποιοι που συλλειτούργησαν από φόβο (ι.μ.Μεγ.Λαύρας,ι.μ. Ξηροποτάμου).
Στις ιερές μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Ζωγράφου και στις Καρυές ομολόγησαν πίστη και θανατώθηκαν 74 μοναχοί.


Η πρό συνοδικής κρίσεως αποτείχιση την αγιορειτών οσιομαρτύρων, επιβεβαιώνει την σωστή τοποθέτηση των σημερινών, ελαχίστων, αγιορειτών που εκδιώχθησαν για το ορθόδοξο φρόνημά τους, αυτές τις μέρες απ'το άγιο Όρος.
Ζητούμε και απ'τους υπόλοιπους να παραμείνουν φύλακες της πίστης μας, τιμώντας τους Ιβηρίτες πατέρες που εορτάζουμε σήμερα, τους Βατοπεδινούς τους Ζωγραφίτες και τους Καρυώτες .
Ας αποκτήσουμε την ανδρεία, το αδούλωτο φρόνημά τους όπως και την κάθετη και απόλυτη θέση τους ως προς την μη εκκλησιαστική κοινωνία ,όπλα στον σημερινό αγώνα κατά της αίρεσης του οικουμενισμού.
“Ορθοδοξία”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου