Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

π. Θεόδωρος Ζήσης. Θαύμα Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα

ouranou krisis

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΡΙΣΙΣ 

Θαῦμα φρικτόν καί ἐξαίσιον τοῦ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος, δι’ οὗ τάς βουλάς τῶν παρανόμων παπιστῶν, ἐματαίωσε, μη συγχωρήσας αὐτοῖς, να ἐγείρουν Ἀλτάριον, ἤτοι θυσιαστήριον, μέσα εἰς τον ἐν τῇ Κερκύρᾳ ἅγιόν του Ναόν, συντεθέν, μετά και ἱερᾶς και ἐπινικείου ἀκολουθίας, εἰς αὐτό, παρά ζηλωτοῦ τινος ἀδελφοῦ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ» ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝΠρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, περί διαλόγων (2012- video)
https://www.youtube.com - http://www.markoseugenikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου