Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Η ευχή ''υπέρ της των πάντων ενώσεως'', στην επιστροφή όλων των ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία αναφέρεται

Larentzakis omilei.JPG
(Σχολιασμός σε κείμενο του  κ. Γ. Λαρεντζάκη)
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου


Σε κείμενό  του ο καθηγητής κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Graz, που τιτλοφορείται «Για ποια Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πληροφορεί το Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (amen.gr), αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Το Κείμενο (εννοεί αυτό της Συνόδου της Κρήτης) δεν ομιλεί πουθενά περί ‘’επιστροφής των ετεροδόξων και των αλλοδόξων εις αυτήν’’, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία».
«Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν», αναφέρει ευχή της Μεγάλης Συναπτής. Δηλαδή παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη όλου του κόσμου, τη στερέωση των αγίων Εκκλησιών του Θεού, και για την ένωση όλων των ανθρώπων.
Κατ’ αρχή θα πρέπει να επισημάνομε ότι η ευχή της Μεγάλης Συναπτής «υπέρ ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών», ενώ αναφέρεται στη στερέωση των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των Τοπικών δηλαδή Ορθοδόξων Εκκλησιών, παρερμηνεύεται από κάποιους  ως υπονοούσα την  ένωση των «εκκλησιών» διαφόρων δογμάτων. Σαφέστατα με την ευχή αυτή της Μεγάλης Συναπτής, εννούνται οι Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες.
Το «υπέρ ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών», δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από αυτό που υπάρχει στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, όπου η Εκκλησία χαρακτηρίζεται «από περάτων έως περάτων της γης». Στο βιβλίο της Αρχαίας Εκκλησίας «Διαταγαί των Αποστόλων», υπάρχει αρχαίο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, όπου αναφέρει «υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της από περάτων έως περάτων δεηθώμεν, όπως ο Κύριος άσειστον αυτήν και ακλυδώνιστον διαφυλάξη και διατηρήση  μέχρι της συντελείας των αιώνων». Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η «από περάτων έως περάτων της γης».  
Η ευχή της Μεγάλης Συναπτής «υπέρ της των πάντων ενώσεως», την ένωση πάντων των ανθρώπων εννοεί και φυσικά εξυπακούει την επιστροφή των στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική αποτελεί εννοιολογική στρέβλωση. Εάν  έχομε «αγάπην τε άπειρον προς τε τον Θεόν και ανθρώποις»*  θα πρέπει την επιστροφή πάντων των ανθρώπων να επιζητούμε στην Μία Αγία  Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία.  
Επειδή όμως ο κ. Γ. Λαρεντζάκης αμφισβητεί με τον τρόπο του, την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι δηλαδή αυτή αποτελεί τη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, με την προηγούμενη απαράδεκτη αναφορά του ότι «οι αντιδρώντες αναφέρονται και επικαλούνται το Σύμβολο της Πίστεως και ισχυρίζονται ότι με την έκφραση ‘’Εις Μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν’’ εννοείται αποκλειστικώς και μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία», είναι φυσικό να επισημαίνει (με ότι αυτό εξυπακούει), ότι «το Κείμενο (εννοεί αυτό της Συνόδου της Κρήτης) δεν ομιλεί πουθενά περί ‘’επιστροφής των ετεροδόξων και των αλλοδόξων εις αυτήν’’, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία».
*«αγάπην τε άπειρον προς τε τον Θεόν και ανθρώποις» - Ησυχίου Πρεσβυτέρου, Προς Θεόδουλον (Φιλοκαλία Α΄)
https://katanixis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου