Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Η Καθολική Εκκλησία αποφάσισε να συγχωρεί την άμβλωση

Πάπας Φραγκίσκος
Tiziana Fabi/pool photo via AP

Συντάκτης: efsyn.gr

Με αποστολική επιστολή του, ο πάπας Φραγκίσκος έδωσε στους κληρικούς επ' αόριστον το δικαίωμα «να συγχωρούν όποιον ευθύνεται για την πρόκληση άμβλωσης».

Στη διάρκεια του Αγίου Έτους των καθολικών, που διήρκεσε από 8 Δεκεμβρίου 2015 έως 20 Νοεμβρίου 2016, οι ιερείς μπορούσαν να συγχωρούν όσους ανθρώπους ευθύνονται για την πρόκληση άμβλωσης, ωστόσο πλέον θα μπορούν να δίνουν άφεση σε αυτή την αμαρτία και στο μέλλον.

Στην επιστολή του, ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρει:

«Επαναλαμβάνω με αποφασιστικό τρόπο ότι η άμβλωση είναι μια σοβαρή αμαρτία, διότι κόβει μια αθώα ζωή. Με άλλη τόση δύναμη και αποφασιστικότητα όμως, μπορώ και πρέπει να υποστηρίξω ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία στην οποία να μην μπορεί να φτάσει και να την καταστρέψει η ευσπλαχνία του Θεού, όταν συναντά μια μετανοημένη καρδιά, που επιθυμεί να επανασυμφιλιωθεί με τον Πατέρα».

Οι εκτιμήσεις για την απόφαση αυτή του Πάπα ποικίλουν, καθώς για την Καθολική Εκκλησία η άμβλωση θεωρείται πολύ σοβαρό αμάρτημα.

Για αρκετούς αναλυτές, αλλά και το Βατικανό, το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη διάθεση του Ποντίφικα να δείξει πως η Καθολική Εκκλησία μπορεί να δείξει ελεημοσύνη.

Ήδη πέρυσι, με την έναρξη του Αγίου Έτους, ο Πάπας είχε γράψει πως πολλές γυναίκες που προχώρησαν σε άμβλωση, το έκαναν διότι «ένιωθαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αποφασίσουν αυτήν την αγωνιώδη και επίπονη απόφαση».

Και είχε καλέσει κάθε ιερέα να γίνει «οδηγός, αρωγός και παρηγορητής στους μετανοούντες».

Ωστόσο χρειάστηκαν διευκρινίσεις από το Βατικανό, καθώς κάποιοι εκτιμούσαν ότι η συγχώρεση αυτή από τους καθολικούς ιερείς αφορά μόνο τους γιατρούς που προκαλούν άμβλωση και τις νοσοκόμες που βοηθούν στη διαδικασία. Μέρος των ιταλικών μέσων ενημέρωσης υποστήριζαν ότι η συγχώρεση μπορεί να θεωρηθεί ότι επεκτείνεται και στις γυναίκες που αποφασίζουν να διακόψουν την κύηση.

Η εικοτολογία αυτή έκανε τον Μονσίνιορ Ρίνο Φισιτσέλα να δώσει διευκρινίσεις:

«Το αμάρτημα της άμβλωσης είναι συλλογικό. Τεχνικά περιγράφει όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό. Συνεπώς, από τη γυναίκα, έως τη νοσηλεύτρια και τον γιατρό και οποιονδήποτε άλλο συμμετέχει στη διαδικασία».

 https://www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου