Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ ΣΑΙ-ΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.


ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ ΣΑΙ-ΜΠΑΜΠΑ

Μια μέρα είχε έλθει στον Άγιο Πορφύριο για πρώτη φορά ένας πού είχε μαγαζί, ό όποιος είχε έναν συνέταιρο πού τον έκλεβε. Αυτός είχε πάει στις Ινδίες στο μάγο Σαι-Μπάμπα καί τού είχε δώσει μια σκόνη καί τού είχε πει να παίρνει κάθε μέρα καί να τρώει από λιγάκι σαν Θεία Κοινωνία τρόπον τινά, όπως αυτός μάς τό διετύπωνε.
Καί ό Άγιος Πορφύριος για να τον πείσει να τό πετάξει αυτό τό πράγμα γιατί ήταν διαβολικό, τού είπε πρώτα για  τον συνέταιρό του πού τον κλέβει καί επειδή έβλεπε τον Παππούλη για πρώτη φορά έξεπλάγη για την αποκάλυψη πού τού έκανε.

Στη συνέχεια ό επισκέπτης τού είπε: “Ξέρεις εγώ Γέροντα είχα πάει στις Ινδίες στον Σαι-Μπαμπα καί μου έδωσε μια σκόνη εκεί με θαυματουργικό τρόπο. Να! Όπως έκανε έτσι καί σήκωσε ψηλά στον αέρα τό χέρι του καί τό κατέβασε, γέμισε ή παλάμη του από τη σκόνη πού μου έδωσε”.
Τότε ό Παππούλης τού λέει: “Όχι, είναι απάτη στη μέση”. Καί τού περιέγραψε πως γέμισε την παλάμη του ό Σαι-Μπάμπα. Είχε, τού είπε, ένα μικρό μηχανισμό μέσα από τά ράσα του καί όπως σήκωνε τό χέρι του ψηλά καί τό κατέβαζε, πίεζε αυτό τό μηχανισμό καί γέμιζε μέ σκόνη ή παλάμη του”. Καί συνέχισε ό Γέροντας. “Να! Εγώ τό βλέπω. "Έτσι τό φτιάχνει” καί για να τον πείσει τού είπε άλλα περιστατικά από τό μαγαζί του μέ τον συνέταιρό του για να τού αποδείξει ότι καί αυτά τά βλέπει αλλά δεν μπορεί να τού τά αποδείξει, όπως καί στο κλέψιμο πού γίνεται στο μαγαζί του.
Ήταν ένα σύστημα πού έπειθε ό Άγιος Πορφύριος για θέματα πού δεν είχε άλλο τρόπο αποδεικτικό. Δηλαδή, όταν έλεγε πνευματικά πράγματα πού ήταν πολύ δύσκολο να αποδειχτούν, για να πιστέψει ό άλλος, έλεγε από τη ζωή τού καθενός, από εκείνα πού γνώριζε ό ίδιος καί δεν τά ήξερε άλλος. 

 Έκανε όπως έκανε ό Χριστός μέ τούς άρρωστους πού θεράπευε. Τούς έλεγε ό Χριστός “άφέωνταί σοι αι άμαρτίαι”, αλλά για να αποδείξει όμως ότι είχαν λάβε ι άφεση στις αμαρτίες, θεράπευε καί τό σώμα καί έτσι έπαιρνε ό άλλος τό κρεβάτι του καί έφευγε. Τό εξωτερικό μέρος της θεραπείας τού σώματος ήταν ή απόδειξη ότι καί η ψυχή του καθαρίστηκε. Όπως στο σώμα έγινε καλά αυτός που ήταν τέλειος παράλυτος, έτσι καί ή ψυχή του θεραπεύθηκε.
“Έχω βρει έλεγε ό Άγιος, αυτόν τον τρόπο για να πείσω τούς ανθρώπους, πώς καί τά πνευματικά πού είναι πιο δύσκολα, έτσι έχουν”.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου