Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Ἡ Ἱεραρχία ἐκτός πραγματικότητος καί....ἀληθείας;

Χάνεται καί  τελευταία εκαιρία!
 εραρχία κτός πραγματικότητος καί....ληθείας;
ρατός  κίνδυνος ρήξεως εραρχίας καί πιστο λαο
●Μεγάλη  εθύνη τν ρθοφρονούντων νά διαχωρίσουν τή θέση τωνστάμενοι γενναίως πέρ τς ληθείας
πό Δημ. Κ. ναγνώστου, θεολόγου

Δυστυχς, συμβαίνει καί ξελίσσεται ,τι πευχόμασταν, τό ποο, μως, τον πολλος ναμενόμενο.

 κτακτη σύγκληση τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος,  ποία πραγματοποιεται πό χθές καί συνεχίζεται σήμερον, μέ κύριο θέμα της τήν περιβόητη σύνοδο τς Κρήτης, τήν κατ' εφημισμόν λεγομένη γία καί μεγάλη, φαίνεται τι δέν σηματοδοτε τήν νάληψη τς στορικς εθύνης καί τήν ξιοποίηση τς τελευταίας, σως, εκαιρίας νά διασώσει τό κρος καί τήνξιοπιστία της, ς θεματοφύλακος τς ρθοδόξου Πίστεως. Παρά τόν καταιγισμό τν κατοντάδων πικριτικν ρθρων καί θεολογικν τοποθετήσεων γκρίτων θεολόγων περί τς ρθοδοξίας καί τς κανονικότητος τς ν λόγ συνόδου πού εδαν τό φς τς δημοσιότητος πό τς λήξεώς της καί μέχρι σήμερον, παρά τίς καί διά γυμνο φθαλμοδιαπιστούμενες παρεκκλίσεις της πό τήν διαχρονική Συνοδική παράδοση τςρθοδοξίας, παρά τόν σάλο καί τόν σκανδαλισμό πού χει προκαλέσει στίς συνειδήσεις τν ζωντανν μελν τς κκλησίας νά τόν κόσμο,  λλαδικήεραρχία σαφς κατώτερη τν περιστάσεων καί δικαιολογήτως τρομοκρατημένη καί νελεύθερη,  πλήρως λλοτριωμένη, φαίνεται καί φέρεται πρόθυμη νά συμμορφωθε πρός τίς ποδείξεις το "πάπα τςνατολς". Μόλις πρίν λίγες μέρες να τραγικό πό θεολογικς πόψεως κείμενο, μνημεο θεολογικο κροβατισμο καί ποπροσανατολισμοπέρ τν κκλησιολογικν "μαρτημάτων" τς συνόδου το Κολυμπαρίου λθε νά προαναγγείλει τόν θελημένο γκλωβισμό τν εραρχν (τς συντριπτικς πλειονοψηφίας των) στήν οκουμενιστική πουλότητα καί διαστροφή τολόγου τς ληθείας ( χρήση το ρου «κκλησία-κκλησίαι» στό Κείμενο «Σχέσεις τς ρθόδοξης κκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», ναφορά στό κείμενο τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου τς ρθόδοξης κκλησίας). Συγγραφέας του νας γνωστός καί μήξαιρετέος θιασώτης τς συνόδου τς Κρήτης, εράρχης, σημανον μέλος τν θεολογικν Διαλόγων καί Καθηγητής Πανεπιστημίου. κόμη καί  σημερινή, τς πρώτης μέρας Συνεδριάσεων τς κτάκτου εραρχίας, λεγχόμενη πληροφόρηση περί τν ργασιν της καί το δθεν πικρατήσαντος πνεύματος συνετς ποδοχς τς γενομένης ν Κρήτη συνόδου, ν σχέσει καί ντιθέσει πρός τήν κ διαρρον προερχομένη νημέρωση περί τνπιστεύτων δηλώσεων εραρχν δηλωτικν δουλοφροσύνης καίλλοτριοφροσύνης συμβιβάστων μέ τήν διότητα τν ρθοδόξων ποιμένων καί ποτίθεται νυστάκτων φυλάκων τς Παραδοθείσης Πίστεως, εναινδεικτικά καί χαρακτηριστικά. Τό γκλημα κατά τς ρθοδοξίας πούποδεδειγμένως ρχιτεκτόνησαν συνειδητοί οκουμενιστές στήν Κρήτη, συνεχίζεται τώρα στήν θήνα. Ατό εναι πέρα ς πέρα δικαιολόγητο καί προκλητικό. Προκαλε χι μόνο τό ασθημα το πιστο λαο ποοςναυδος παρακολουθε τήν συνέχεια το ασχους το κφοβισμο τν δραματικς λαχίστων φωνν κκλησιαστικς ξιοπρεπείας καί ρθοδόξου φρονήματος νά συνεχίζεται μετά τό Κολυμπάρι, τώρα καί στίς Συνόδους τν κατά τόπους κκλησιν, λλά (προκαλε) καί θά πιφέρει τήν δικαία ργή τοΘεο, γι' ατή τήν φοβερή ποστασία. Δέν πικαλούμεθα, οτε παραθέτουμε σ' ατή τήν σύντομη κραυγή γωνίας καί πογοητεύσεως πό τήν στάση τν μισθωτν Ποιμένων, καμμία σχετική Γραφική  Πατερική ρήση. Μή θεωρηθεβρις νά θεωρήσουμε κάτι τέτοιο ς, ν προκειμέν, περιττό, τή στιγμή πού ο ταγμένοι κατά τούς ρκους τς Χειροτονίας των πίσκοποι ς φύλακες τςρθοδοξίας καί τς Διδασκαλίας τν γίων Πατέρων καί τν ντως γίων Συνόδων τς κκλησίας το Χριστομιλον καί νεργον ς πίορκοι καί καταφρονητές των. Μακάρι κατά τήν τελευταία σημερινή συνεδρίαση οπίσκοποι τς λλαδικς εραρχίας νά λθουν ες αυτόν, νά πορρίψουν τόν φόβο διά νά μή μείνουν στήν στορία ς μητραλοες τς πό τοΟκουμενισμο διασυρομένης ρθοδοξίας καί παίτιοι νέων σχισμάτων στούς κόλπους τς πό διωγμόν τελούσης κκλησίας. Διότι σέ καμμία περίπτωση συγκάλυψη το κακο καί  μή μολογία τς ληθείας δέν θά φέρει τήννότητα καί τήν ερήνη. Στμεν, λοιπόν, καλς, στμεν μετά φόβου Θεο καίχι νθρώπων, κν πάπαι, κν Πατριάρχαι εσί καί τσιλληλοπροσαγορεύονται.  Θεός νά γίνει λεως!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου