Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ἀρχιερατική Λειτουργία καί περιφορά τοῦ σεπτοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν Ζάκυνθο ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς του, οἰκουμενιστικοῦ τύπου, συμμετοχόντων παπικῶν! (βίντεο)


Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά τῆς Λιτανείας τοῦ σεπτοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Αἰγίνης στήν Ζάκυνθο, ἀνήμερα τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, συμμετεῖχαν αἱρετικοί παπικοί!
Στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ μάλιστα, φαίνεται ἕνας παπικός ρασοφόρος λίγο πίσω ἀπό τόν Μητροπολίτη, ὡσάν νά μή συμβαίνει τίποτε, καί ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας ἐντός κι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας! 

"Ὅλα καλά, ὅλα ἀνθηρά"!...

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ζακυνθινοί ἔπρεπε νά σηκωθοῦν καί νά φύγουν καί ΟΧΙ νά συμμετέχουν, διότι σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες ἀπαγορεύονται οἱ συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς, τόσο ἐκτός, πολλῷ δέ μᾶλλον ἐντός Ναοῦ.
Ἐπιπλέον, ὄχι μόνο ἦταν ἐπιβεβλημένο νά ἀποχωρίσουν, ἔπρεπε ἀκολούθως νά διαμαρτυθοῦν ἐντόνως πρός τόν Μητροπολίτη τους καί νά τοῦ ζητήσουν τόν λόγο γιά τήν οἰκουμενιστική του συμπεριφορά πού δέν ἁρμόζει σέ Ἐπίσκοπο (σκοπό-φρουρό) τῆς Πίστεως! 

Ἡ συμμετοχή σέ συμπροσευχή μέ αἱρετικούς ἀποτελεῖ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας λόγο ἀφορισμοῦ γιά τούς λαϊκούς καί λόγο καθαίρεσης γιά τούς ρασοφόρους.

Τζάμπα οἱ ψαλμωδίες καί ἡ Ἀκολουθία. Τόσο ὁ Κύριος, ὅσο καί ὁ τιμώμενος Ἅγιος βλασφημήθηκαν βάναυσα. Ἀκολουθεῖ βίντεο.
Προσέξτε κυρίως τά σημεῖα 0:45, 4:41-4:59
καί τό σημεῖο 5:19 πού ὁ παπικός ρασοφόρος 
ἀφαιρεῖ τό μώβ σκουφί του:
Πηγή βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=QGF7Mk4Z7sE 
Συντάκτης τοὺ ἄρθρου τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου