Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Β. Χαραλάμπους, ΤΟ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟ ‘’ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ’’ ΤΟΥ BOSE

bose.jpg

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Αν κοιτάξει κανείς το οικουμενιστικό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, για παράδειγμα  κατά τις 30 Ιουλίου, θα παρατηρήσει ότι η οικουμενιστική αυτή κοινότητα εορτάζει κάποιον Αγγλικανό ‘’άγιο’’ William Wilbeforce (κοινωνικό μεταρρυθμιστή), τους Λουθηρανούς William Penn και Augast Vilmar,  τον μονοφυσίτη Gregory bar Herbraeus κλπ,  κατά τις 31 Ιουλίου, τον Λουθηρανό Bartolomé de Las Casas, Συρο, τον  μονοφυσίτη Slemun κλπ.

Θα ήταν παράλειψη να μη σημειώσουμε ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ‘’ενότητα’’ με τους Ουνίτες, οι οποίοι αναφέρονται ως  ‘’Ελληνες Καθολικοί’’.  Θα πρέπει να παρατηρήσομε ότι για τους Παπικούς   γίνεται ενιαία αναφορά  με την ονομασία ‘’Δυτικών Ρωμαιοκαθολικών’’.

Συγκρητιστικό οικουμενιστικό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ εφαρμόζουν στην καλούμενη ‘’μοναστική’’ κοινότητα του Bose, η οποία είναι μια κατ’ εξοχή οικουμενιστική κοινότητα.  Στο λεγόμενο ‘’εορτολόγιο’’ του Bose, το οποίο τιτλοφορείται «Εκκλησίες  θυμηθείτε», τις οποίες καλούν σκοπίμως «διάφορες παραδόσεις», αναφέρεται  ποιός ‘’εορτάζει’’ κατ’ εκείνη την ημέρα, Αγγλικανός, Κόπτης, Λουθηρανός κλπ.   Ως πρόφαση πήραν την εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία θεσπίστηκε τον 4ον αιώνα στην Αντιόχεια, λησμονώντας ότι στους Αγίου Πάντες δεν συμπεριλαμβάνοντο οι αιρετικοί.
Η οικουμενιστική  αυτή κοινότητα  απευθύνεται πρωτίστως στους Παπικούς, στους Κόπτες και τους Αιθίοπες Μονοφυσίτες, στους Λουθηρανούς, στους Μαρωνίτες,  στους Παλαιοκαθολικούς, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και στους ‘’Έλληνες Καθολικούς’’ (Ουνίτες) κλπ.  Στο οικουμενιστικό αυτό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ της οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, παρατηρείται σε μια μέρα να ‘’εορτάζουν’’ Αγγλικανούς, Παπικούς, Λουθηρανούς, Μαρωνίτες, Κόπτες της Αιθιοπίας, Ορθοδόξους, Ουνίτες, της λεγόμενης ‘’Ασσυριακής εκκλησίας’’,  της λεγόμενης ‘’Συριακής καθολικής εκκλησίας’’ κλπ. Ο διαχριστιανικός συγκρητισμός στο αποκορύφωμά του. Τούτο διαφαίνεται φυσικά και από τα τραγούδια-προσευχές των.
Ο καλούμενος ’ηγούμενος’’ της  οικουμενιστικής αυτής κοινότητας, είναι ο Παπικός   Enzo Bianchi, ο οποίος έχει διοριστεί από τις 22 Ιουλίου 2014, από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Χριστιανικής ‘’ενότητας’’.  Το Οικουμενιστικό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’, καταμαρτυρεί πλήρως την συγκρητιστική οικουμενιστική σκοπιμότητα, καθώς επίσης και τι είδους  ‘’ενότητα’’ προωθείται. 

https://katanixis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου