Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Ο προφήτης Ηλίας και τα έσχατα χρόνια (Αγίου Κοσμά του Αιτωλού)

Εικόνα
…Και θα στείλει ο θεός τον Προφήτη Ηλία να διδάξει τους Χριστιανούς να φυλάγουν την πίστη των.
Ο αντίχριστος αδερφοί μου είναι άνθρωπος,οπού έχει κακή γνώμη, κακή προαίρεση και κατοικεί ο διάβολος στην καρδιά του, και λέγει πως είναι Θεός, και ο αντίχριστος θα θανατώσει τον προφήτη Ηλίαν. Εγώ αδερφοί μου εξετάζοντας έμαθα και κατάλαβα, πως ο προφήτης Ηλίας και ο αντίχριστος ήλθε και θανάτωσε τον προφήτη Ηλία. Ο Προφήτης Ηλίας χριστιανοί μου είναι ζωντανός τόσους χρόνους και ξέρει ο θεός που τον έχει φυλαγμένο μέχρι σήμερα.
Αν ίσως και θέλετε να μάθετε που βρίσκεται,εδώ κοντά είναι κι αυτός, τα λόγια που σας λέγω εκείνου είναι. Ο Προφήτης Ηλίας όταν έλθει να διδάξει δεν θα φανερωθεί στον κόσμο, καθώς λέγει το Άγιον Πνεύμα, «ινά μη ελθών πατάξη την γην άρδην», αυτό λέγει το Άγιο Πνεύμα,για να μη φοβίσει και ταράξει τον κόσμο και τη γην, δεν θέλω τον φανερώσει εις σας τους χριστιανούς. Αμή τι έχει παιδί μου να φανερωθεί; Ο ζήλος του και η διδασκαλία του.
Αυτά τα δύo με αξίωσε ο Πανάγαθος θεός δια την ευσπλαχνία του και μου χάρισε, και μην καρτερείται άλλον Ηλίαν να σας διδάξει. Αμή τι καρτερούμε; Λυπηρόν είναι να σας το πω! Σήμερον, αύριον καρτερούμε δείψες, πείνες μεγάλες, που να δίνουμε χιλιάδες φλουριά και να μην βρίσκουμε λίγο ψωμί ή νερό. Σήμερον,αύριον περιμένουμε θανατικές ασθένειες μεγάλες που να μην προφταίνουμε οι ζωντανοί να θάβουμε τους πεθαμένους. Σεισμός παγκόσμιος θα γίνει, όλος ο κόσμος θα γίνει ένας κάμπος. Θα πέσουν όλα τα βουνά,όλα τα σπίτια. Η Θάλασσα θα σηκωθεί ψηλά 15 πήχεις από τα ψηλότερα βουνά. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό. Ο ήλιος και η Σελήνη θα σκοτισθούν ,ο ουρανός όπου φαίνεται, η γη και τα πάντα και όλος ο κόσμος θα χαλάσει.
Πότε θα γίνουν αυτά;Ο Χριστός μας λέγει: Επλησίασε τώρα κοντά, άγγιξε το μαχαίρι το κόκκαλο .Ξαφνικά θα γίνουν, μπορούν να γίνουν και απόψε.Τάχα να μην είναι τώρα η αρχή; Δεν βλέπετε πως χάθηκαν τα γεννηματά σας και τα σπαρτά; Στέρεψαν οι βρύσες, τα ποτάμια. Σήμερα μας στερεί το ένα,αύριο το άλλο, και από λίγο μας τα δίδει ο Θεός, και μεις σαν αναίσθητοι δεν τα στοχαζόμεθα.
από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» – ΔΙΔΑΧΕΣ Δ’

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου