Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ : ΝΕΟ σπάνιο ΒΙΝΤΕΟ εις ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ- Ι.Μ.Κουτλουμουσίου (1992) - Ακούγεται ΔιδάσκωνΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Ομιλών τινές των Διδαχών του & ΝΕΟ σπάνιο ΒΙΝΤΕΟ που τον εικονίζει εις Πατριαρχική Ιερά Ακολουθία της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - 7η Νοεμβρίου 1992.ΔΙΔΑΧΕΣ :

περί των υπό του Θεού κριτηρίων (στο 0:15)
περί της χάριτος - θεϊκής ευλογίας επί των αδικημένων, των υπομενόντων την αδικίαν και τας δοκιμασίας και επί των όντως ταπεινών (στο 4:27)
περί της νοεράς προσευχής (στο 14:12)
η νεολαία σήμερα και η απόστασις από τις Θείες Ηδονές (στο 24:40)
η πραγματική, η πνευματική απλότις και η ταπείνωσις (στο 25:25)
η πνευματική (όχι κοσμική) αγάπη (στο 27:42)
περί της πνευματικής λύπης - η Θεία Παρηγορία (στο 28:51).


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΕ FULL HD.


... ευλαβείας και ευγνωμοσύνης ένεκα, από Κέρκυρα - 16 Ιουλίου 2016.Σημείωσις : Το αυθεντικό βίντεο, το οποίον χρησιμοποιήθηκε, από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, στο αφιέρωμα στον ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ, που προεβλήθη το εσπέρας της 12ης Ιουλίου 2016 και επανελήφθη τη 4η πρωινή ώρα της 16ης (απ΄όπου και κατεγράφη δορυφορικά και απετέλεσε ιεράν βάσιν της από 16ης.7ου.2016 παρούσης αναρτήσεως εκ Κερκύρας), ως δηλώνεται στην από 21.7.2016 ανάρτησίν του υπό του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, παραχωρήθηκε στο Γραφείο από πρώην μαθητή της Αθωνιάδος, στου οποίου την κατοχή περιήλθε τότε.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου