Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Israel Refuses To Take Refugees—Again

Τhe Jewish ethnostate has refused once again to take in any Syrian refugees—although its foreign ministry funds the refugee-invasion of Europe, and Jewish groups in America and the E.U. are part of the broad leftist coalition which demands that all non-Jewish states take in refugees.
According to a report in the Times of Israel, the Jewish state’s Energy Minister Yuval Steinitz has said that “Israel is prepared to continue treating casualties from the war in Syria but will definitely not take in any refugees.”
Among the reasons the minister gave during an interview with Israel Radio was that absorbing Syrians could cause the Palestinian Authority to renew its demand that Israel take in Palestinians from Syria, the report continued.
“You have to differentiate between the two things,” Steinitz said. “To treat injured people is one thing, to take in civilians as citizens is something else entirely.”
The Times of Israel then revealed that since 2013, “Israel has quietly treated 3,000 Syrian casualties who were spirited across the border into Israel for medical treatment at special field hospitals or in Israeli medical centers.”
All of these “casualties” are of course from the anti-Syrian government “rebels”—in other words, ISIS-affiliated groups.
Steinitz was adamant that Syrians will only be treated by Israel and not given citizenship.
“There are enough countries in the world that can take in refugees as citizens,” he said.
Israel is also concerned that the act would rekindle the demand from Palestinian leaders to take in Palestinians from Syria. Israel has agreed to do so in the past on the condition that the incoming Palestinians relinquish their claims to “return” within Israel’s borders. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas refused the Israeli demand, and no agreement was reached on allowing Palestinians in Syria to return.
“From our point of view we are not a regular country. The Palestinians are constantly trying to bring Palestinians and Arab residents here into Israel,” Steinitz said.
“The world is a big place. To take in wounded Syrians, definitely yes. To take in residents from Syria, definitely no.”

http://www.newobserveronline.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου