Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Γιόρτασαν τον Άγιο Δημήτριο «των Όπλων»

Σε ένα θαύμα του Αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, οφείλει την ονομασία του ο ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου «των Όπλων», που βρίσκεται στα Κάτω Πατήσια.

Όπως αναφέρει η παράδοση, ο ναός του Αγίου Δηµητρίου των Όπλων, εκτός του πλήθους των αναφορών του στην τοπική παράδοση, συνδέεται άρρηκτα και µε την Ελληνική Επανάσταση, το θαυμαστό δε γεγονός αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για την έναρξη του επαναστατικού αγώνα στην Αττική και την συνοχή των μετώπων της Ρούμελης και του Μωριά.
Όπως καταγράφει το βιβλίο του Δηµητρίου Γεωργ. Γιώτα, «Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ’21» «…λίγο πριν επαναστατήσει η Αττική ύπαιθρος, ο Χατζη-Μελέτης µε τη συνοδεία του κατέβηκε στην Αθήνα και επισκέφθηκε το Βοεβόδα. Στη συζήτηση που είχαν, ο Χατζη-Μελέτης του παρέστησε τα πράγµατα πολύ άσχηµα. Ότι δηλαδή, γύρω από την Αθήνα τριγύριζαν διάφορες συµµορίες Τουρκαλβανών που κάθε µέρα αυξάνονταν και στόχο είχαν τη λεηλασία της πόλης. Ακόµα του είπε ότι ο οπλισµός των Χασιωτών δεν είναι επαρκής για να τις συγκρατήσει, αν προσπαθούσαν να κατέβουν προς την πόλη από το δερβένι αυτό.
Ο Βοεβόδας, που µέχρι τότε δεν είχε στοιχεία για την εξέγερση των Χασιωτών, συναίνεσε να δοθεί πρόσθετος οπλισµός στο Χατζή-Μελέτη. Προνοητικός αυτός, είχε µαζί του και µουλάρια, τα οποία φόρτωσε µε τον οπλισµό και αµέσως αναχώρησε για τη Χασιά. Στον Άγιο Δηµήτριο (σήµερα σώζεται η εκκλησία στην οδό στρατηγού Καλάρη κοντά στις Τρεις Γέφυρες), σταµάτησε να ξεκουράσει τα ζώα και τους ανθρώπους του. Ξάπλωσαν και κοιµήθηκαν στην Εκκλησία. Στον ύπνο του άκουσε µιά φωνή, προερχόµενη από την εικόνα του Αγίου Δηµητρίου, να τον προστάζει: -«Στα όπλα!». Αλαφιασµένος ξύπνησε και πιστεύοντας ότι ήταν θαύµα και προειδοποίηση, πρόσταξε τα παληκάρια του να φορτώσουν αµέσως τα µουλάρια και να φύγουν. Έτσι κι έγινε. Μετά από ώρα έφτασαν και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν πείσει τον Βοεβόδα ότι είχε κάνει λάθος να εξοπλίσει µέ πρόσθετο οπλισµό τους Χασιώτες και παίρνοντας την άδειά του, έτρεξαν να προλάβουν το Χατζη-Μελέτη για να του πάρουν τα όπλα πίσω. Ήταν όµως αργά. Ο Χατζη- Μελέτης ήταν κιόλας στη Χασιά, οπλισµένος και δυνατός. Έτσι λοιπόν λέει η παράδοση. Από τότε, το ξωκλήσι του Αγ. Δηµητρίου ονοµάστηκε «Άγιος Δηµήτριος των όπλων. Στο βιβλίο του Δηµητρίου Γεωργ. Γιώτα, «Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ’21» (Αχαρνές, 1990, σελ. 53-54) κα ταγράφονται τα εξής: «…λίγο πριν επαναστατήσει η Αττικη ύπαιθρος, ο Χατζη-Μελέτης µε τη συνοδεία του κατέβηκε στην Αθήνα και επισκέφθηκε το Βοεβόδα.
Στη συζήτηση που είχαν, ο Χατζη-Μελέτης του παρέστησε τα πράγµατα πολύ άσχηµα. Ότι δηλαδή, γύρω από την Αθήνα τριγύριζαν διάφορες συµµορίες Τουρκαλβανών που κάθε µέρα αυξάνονταν και στόχο είχαν τη λεηλασία της πόλης. Ακόµα του είπε ότι ο οπλισµός των Χασιωτών δεν είναι επαρκής για να τις συγκρατήσει, αν προσπαθούσαν να κατέβουν προς την πόλη από το δερβένι αυτό. Ο Βοεβόδας, που µέχρι τότε δεν είχε στοιχεία για την εξέγερση των Χασιωτών, συναίνεσε να δοθεί πρόσθετος οπλισµός στο Χατζή-Μελέτη. Προνοητικός αυτός, είχε µαζί του και µουλάρια, τα οποία φόρτωσε µε τον οπλισµό και αµέσως αναχώρησε για τη Χασιά. Στον Άγιο Δηµήτριο (σήµερα σώζεται η εκκλησία στην οδό στρατηγού Καλάρη κοντά στις Τρεις Γέφυρες), σταµάτησε να ξεκουράσει τα ζώα και τους ανθρώπους του. Ξάπλωσαν και κοιµήθηκαν στην Εκκλησία. Στον ύπνο του άκουσε µιά φωνή, προερχόµενη από την εικόνα του Αγίου Δηµητρίου, να τον προστάζει: -«Στα όπλα!». Αλαφιασµένος ξύπνησε και πιστεύοντας ότι ήταν θαύµα και προειδοποίηση, πρόσταξε τα παληκάρια του να φορτώσουν αµέσως τα µουλάρια και να φύγουν. Έτσι κι έγινε. Μετά από ώρα έφτασαν και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν πείσει τον Βοεβόδα ότι είχε κάνει λάθος να εξοπλίσει µέ πρόσθετο οπλισµό τους Χασιώτες και παίρνοντας την άδειά του, έτρεξαν να προλάβουν το Χατζη-Μελέτη για να του πάρουν τα όπλα πίσω. Ήταν όµως αργά. Ο Χατζη- Μελέτης ήταν κιόλας στη Χασιά, οπλισµένος και δυνατός. Έτσι λοιπόν λέει η παράδοση. Από τότε, το ξωκλήσι του Αγ. Δηµητρίου ονοµάστηκε «Άγιος Δηµήτριος των όπλων». Σύµφωνα µέ το ως άνω ιστορικό, το θαύµα πραγµατοποιήθηκε την νύκτα 31ης Μαρτίου προς 1η Απριλίου 1821, ενώ η Επανάσταση των Αθηνών ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1821 από τον οπλαρχηγό Μελέτιο Βασιλείου (Χατζημελέτη) στη Φυλή και, ως εκ τούτου, η παρέµβαση του Αγίου Δηµητρίου υπήρξε καταλυτική για την απελευθέρωση της πόλεως των Αθηνών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου