Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΟΝΙΑ, ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ (Βίντεο)

849463109_orig

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Μια πραγματικά συγκινητική ιστορία ανθρώπινης συμπόνιας που προβάλλεται στα παρακάτω βίντεο μας δίνει κυριολεκτικά μαθήματα ανθρωπισμού στη σύγχρονη κοινωνία μας που η Νέα Τάξη την έχει απομακρύνει από τις βασικές αρχές του χριστιανισμού και την έχει κάνει αναίσθητη, καταναλωτικό τέρας.


Ένα φτωχό μικρό παιδάκι έκλεψε κάποια φάρμακα για την μητέρα του (μας θυμίζει τους «Άθλιους» του Victor Hugo) και ευτυχώς έπεσε σε κάποιον πονόψυχο καταστηματάρχη που πλήρωσε για τα έξοδα του παιδιού παρά τη δική του φτώχεια για να σώσει το παιδί. Ο ίδιος συνήθισε να δίνει ελεημοσύνες σε φτωχούς και αδύναμους.

6af6fae503a64d1f49ab70dd73f10413

Μετά από χρόνια όμως έπεσε κάτω από καρδιακή προσβολή. Στο νοσοκομείο που τον πήγαν αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους γιατρούς. Τότε η αποθέωση της συμπόνιας, ο γιατρός που τον περιέθαλψε πλήρωσε όλη τη νοσηλεία του φτωχού βιοπαλαιστή. Ο γιατρός αυτός ήταν το παιδάκι που κάποτε το είχε σώσει πληρώνοντας τα φάρμακα που είχε κλέψει για την μητέρα του. Μάθημα στη δική μας κοινωνία.Πόσο καλύτερα θα ήμασταν αν μπορούσαμε να συναισθανόμασταν τον πόνο του αλλουνού.
Β Κορ. 5,7 Διότι την παρούσαν ζωήν την διερχόμεθα με πίστιν, χωρίς και να βλέπωμεν με τρόπον αισθητόν κατά πρόσωπον τον Κυριον.

Ματθ. 9,35 Και περιώδευε ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωρία διδάσκων εις τας συναγωγάς αυτών και κηρύσσων το χαρμόσυνον άγγελμα της βασιλείας των ουρανών και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ του λαού.

Ματθ. 9,36 Οταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ησθάνθη ευσπλαγχνίαν και πόνον δι’ αυτούς, διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραπεταμένοι, σαν πρόββατα που δεν είχαν ποιμένα.

Ματθ. 9,37 Τοτε λέγει στους μαθητάς του• “ο μεν θερισμός είναι πολύς (πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι που έχουν την ανάγκην και την διάθεσιν να δεχθούν τα λόγια της σωτηρίας) αλλά οι πνευματικοί εργάται είναι ολίγοι.

Ματθ. 9,38 Παρακαλέστε λοιπόν τον Κυριον του θερισμού, να στείλη εργάτας στον θερισμόν αυτού”.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου