Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Η απολυταρχία του Οικουμενισμού!


Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος: «Ἡ ἔκφραση διαφορετικῶν ἀπόψεων καὶ θέσεων εἶναι καὶ θεμιτὴ καὶ ἀποδεκτὴ στὰ πλαίσια τῆς συνοδικότητος. Ἡ ἀπολυτοποίηση ὅμως τῶν ἀπόψεων καὶ θέσεων ἀπὸ μεμονωμένα ἄτομα ἢ καὶ ὁμάδες  καὶ ἡ προσπάθεια ἀπολυταρχικῆς ἐπιβολῆς τυγχάνει ἀπορριπτέα».

Ἀκριβῶς, αὐτὸ σᾶς λέμε Μακαριώτατε, ἀλλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνετε:


Δὲν μπορεῖτε ἀπολυταρχικὰ νὰ θέλετε νὰ ἐπιβάλετε στὴν Ἐκκλησία, κακόδοξες θέσεις, ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν διαχρονικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων.

Ἀλβανίας Ἀναστάσιος:«Ἡ μεγαλύτερη αἵρεση ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Σύνοδος αὐτὴ εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμός»!
Κι ὁ Οἰκουμενισμός, κ. Ἀναστάσιε; Κι ὁ ἐτσιθελισμὸς τοῦ «Πρώτου»!

Και οι αιρετικοί παρατηρητές...!
Πατρ. Βαρθολομαῖος: 
«Θα απομονωθούν» οι απούσες Εκκλησίες ὅπως τῆς Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγα-ρίας. «Όσοι δεν αποδέχθη-καν τις αποφάσεις των Συνόδων, απομονώθηκαν και μετατράπηκαν σε αιρέ-σεις. Δυσάρεστη έκπληξη την 12η ώρα να αποσύ-ρονται οι υπογραφές».πηγή
Τα σχόλια των δημοσιογράφων άλλα αντι άλλων...

http://trelogiannis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου