Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Οι αιρετικοί στα παραθρόνια και ο Επίσκοπος που;Του κ. Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου

Οι εμμονές των οικουμενιστικών κύκλων«καλά κρατούν». Για πολλοστή φορά, η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 30.11. αισθάνθηκε την βαριά σκιά του “λαϊκού Οικουμενισμού” να επικρέμμαται, εν πάση μεγαλοπρεπεία: Οι εκπρόσωποι του αιρεσιάρχου των Φραγκολατίνων, ήγουν του κακόφρονος Πάπα, ευρίσκοντο -διά μίαν εισέτι φοράν- εν μέσω ημών, και δη τιμητικώς στα παραθρόνια, με επικεφαλής τον εκλαμπρότατο καρδινάλιο της Βασιλείας της Ελβετίας κ. Κουρτ Κώχ.

Θεία λειτουργία και οι αιρετικοί δίνουν εν πάση επισημότητι το παρόν τους.!!! Ποιός τους προσεκάλεσε; Μα ο προεξάρχων της πανηγύρεως ασφαλώς.

Οι τρεις παπικοί αξιωματούχοι βρίσκονταν στον πατριαρχικό ναό της Βασιλεύουσας λόγω των αποφάσεων του Μπαλαμάντ (1993) και του Κολυμβαρίου (2016). Φυσικά ο πρώτος διδάξας την εκτροπή είναι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας της αιρετικής πορείας του οποίου προηγήθηκε ο αλήστου μνήμης Μελέτιος Δ΄(Μεταξάκης).

Ως διά μαγείας οι αιρετικές απόψεις των Παπικών, που διαστρέφουν και αμαυρώνουν το Ευαγγέλιο, εξαφανίσθηκαν και αγαλλομένω ποδί τους δόθηκε ο τίτλος«ετερόδοξες Εκκλησίες και Ομολογίες»!!!Τέτοια «θαύματα» μόνο στις«Μεταμορφώσεις» του Λατίνου ποιητού Οβίδιου συμβαίνουν. Και όμως! Τα πράγματα ούτως έχουν. Και από την άλλη, βάλθηκαν τα «παπαγαλάκια» του Οικουμενισμού να μας πείσουν (ή να μας πειθαναγκάσουν να το καταπιούμε) ότι … τίποτε το μεμπτό δεν συμβαίνει και όλα βαίνουσι καλώς!!! ΔΕΝ είναι όμως αυτή η πραγματικότητα.

Οι αιρετικοί επιστρέφουν στην Εκκλησία εν μετανοία, εν σάκκω και σποδώ και όχι ως ισότιμοι εταίροι. Άλλος δρόμος ΔΕΝ υπάρχει. Οι Ιεροί Κανόνες παραγγέλλουν«περί του μη συγχωρείν αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει» (Κανών ς΄ της εν Λαοδικεία Συνόδου). «Επίσκοπος η πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι καθαιρείσθω»(Κανών με΄ των Αγίων Αποστόλων). Όσες φορές και αν παραβιαστούν οι Ιεροί Κανόνες είναι εκεί. Αιώνιοι οδοδείκτες προς καταισχύνη και έλεγχο των καταφρονητών τους.

https://www.pentapostagma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου