Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Israel Officially Aids 3rd World Invasion

The Israeli government is actively aiding the Third World invasion of Europe—while at the same time making sure that no Third World “refugees” enter Israel, and those who do, are locked up in camps without trial and deported.
The shocking Jewish hypocrisy is evident when two recent news reports are compared: one in the New York Times, titled “Israel’s Chilly Reception for Asylum Seekers” (October 31, 2015), and another in the Jewish news service Israel21c, titled “To the refugees it doesn’t matter that we’re Israeli” (September 20, 2015).

The Israel21c news service (set up by the former head of one of the most prominent Jewish lobbies in America, the American Israel Political Action Committee, AIPAC), article reveals that the official Israeli aid agency, IsraAID, has stationed “dozens” of full time paid staffers along the Greek coast and further inland.
Their only job is to provide material aid and support to the Third World invaders coming ashore, and to help them on into Germany, the article reveals.
Among the Israeli Jews interviewed was IsraAID global programs manager, Naama Gorodischer, who is stationed on the Greek island of Lesbos. The article boasts about how these Jews are, quite literally, dragging the Third Worlders ashore into Europe: On September 13, the article says, Gorodischer “and other relief workers from IsraAID rescued newcomers whose boat had overturned.”
Israeli Jews working for IsraAID, including global programs manager, Naama Gorodischer, center, helping nonwhite invaders reach the shore after their boat overturned off the Greek coast, September 13, 2015.
The Israel21c article admits these “refugees” are not all from Syria (“In addition to Iraq and Syria, there are refugees from countries including Afghanistan, Pakistan, Sudan, and Somalia”), but nonetheless specialists have been sent “from Israel to assess the needs of thousands of refugees trying to enter Hungary from Serbia.”
IsraAID also is providing food, water, blankets, and “Journey of Hope” relief kits to refugees in Greece and Serbia, the article continued. At the same time, they distribute “dozens of baby carriers and baby slings donated by Israelis.”
IsraAID worker Rachel Lasry Zahavi (left) giving an Afghan invader her “Baby Bjorn” sling.
According to the IsraAID website, that agency’s “work” in Europe includes an “Advanced Emergency Team” on the ground providing basic medical and psychosocial support to refugees, as well as distributing “much needed emergency items, including baby slings.”
In addition, the IsraAID website says, the Jews have “sent an assessment and relief mission to Serbia and Croatia to determine both the short-term and long-term needs of both the refugee population crossing through Europe” and has launched a “Mobile Relief Unit in anticipation of Hungary’s stricter border controls.”
Finally, the IsraAID announcement boasts, it has “expanded its work to locations where refugees were being re-routed, on the Croatia side of the Serbian border, in several transit points, train and bus stations as well as in ad hoc camps that sprung up.  At its peak, IsraAID was among the first agencies providing relief to over 11,000 refugees crossing from Serbia into Croatia in under 24 hours.”
According to its own website, IsraAID is financed by the Israeli Department of Foreign Affairs, the American Jewish Committee (AJC), the American Jewish Congress, the Ben-Gurion University of the Negev, the B’nai B’rith International, the Federation CJA (Combined Jewish Appeal, a Canadian Jewish organization), the Greater Miami Jewish Federation, the University of Haifa, the Jewish Federation of Cleveland, the Jewish Federation of Baton Rouge, the Jewish Federation of Greater Houston, the Jewish Federation of Greater Los Angeles, the Jewish Federation of Greater New Orleans, the Jewish Federation Greater Vancouver, the Jewish Federation of Greater Washington, the Jewish Federation of St Louis, the Jewish Federations of North America, Jewish World Watch, the Pears Foundation (run by the Jewish billionaire property owning family company in Britain), The Pratt Foundation (an Australian Jewish organization), The Ted Arison Family Foundation (Israel’s largest private family foundation), the Jewish United Fund/Jewish Federation of Metropolitan Chicago, the UJA Federation of Greater Toronto (United Jewish Appeal), the UJA Federation of New York, and the North Carolina WNC Jewish Federation.
It also lists a number of “partners” who are not donors. Most of these organizations are Christian churches, including the Mormons, and two large Protestant and Catholic aid agencies.
Meanwhile, at home, the Israeli government is actively involved in blocking and deporting Third World “refugees”—a policy which is the exact opposite of IsraAID in Europe—which it directly funds.
The New York Times inadvertently reveals the hypocrisy in its article:
Israel’s policy toward African asylum seekers is to pressure them to self-deport or, as the former interior minister Eli Yishai put it, to “make their lives miserable” until they give up and let the government deport them.
The New York Times goes on to say that the Israeli government officially describes all refugees as “infiltrators,” and that this is the word regularly used by the Israeli media to describe them as well.
Furthermore, a law passed in 2013 mandates that all male asylum seekers are automatically and indefinitely detained in a concentration camp set up specifically for the purpose in the Negev Desert, far away from the Jewish centers.
There they are made an offer of $3,500 to voluntarily return to their country of origin, or a third country, usually Uganda or Rwanda. If they turn down this offer, they are deported without further ado.
The Jews are quite open about the reason for their hardline approach. As the New York Times says, Prime Minister Benjamin Netanyahu warned that the arrival of “refugees” posed a “demographic” risk to Israel: “If we don’t stop their entry, the problem that currently stands at 60,000 could grow to 600,000, and that threatens our existence as a Jewish and democratic state,” he said.
So it is clear that the Jews understand—correctly—that a mass Third World invasion will destroy their country, and they are very clear and open about this fact.
Nonetheless, at the very same time, they are actively funding and aiding a mass Third World invasion of Europe—knowing full well that this will destroy Europe.
This overt hypocrisy cannot be a coincidence: it is the result of a malicious, deliberate policy, designed to destroy Europe and Europeans, while ensuring that Israel remains racially pure.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου