Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

"Μην απελπίζεσαι"

"Μην απελπίζεσαι"

Ενισχύοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους ανθρώπους που επιζητούν να βιώσουν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού και να ενδυθούν τη μετάνοια, αναφέρεται και στο τραγικό γεγονός της απελπισίας που είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της αμαρτίας.

Ας παρακολουθήσουμε το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου :

«Κανείς λοιπόν, αγαπητοί, ας μην απελπίζεται για τη σωτήρια του. Δεν είναι φυσική η κακία˙ έχουμε τιμηθεί με προαίρεση και ελευθερία. Είσαι τελώνης; Μπορείς να γίνεις ευαγγελιστής. Είσαι βλάσφημος; Μπορείς να γίνεις απόστολος. Είσαι ληστής; Μπορείς να λεηλατήσεις τον παράδεισο. Είσαι μάγος; Μπορείς να προσκυνήσεις τον Κύριο. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που να μη σβήνεται από τη μετάνοια. Γι’ αυτό ο Κύριος διάλεξε τους πιο καλούς καρπούς της πονηρίας, για να μην μπορεί κανείς στο τέλος να απαλλαγεί από την κατηγορία.

Μη μου λες, χάθηκα και τι να κάνω πλέον; Μη μου λες, αμάρτησα και τι θα κάμω; Έχεις ιατρό ανώτερο από την αρρώστια, έχεις ιατρό που νικάει τη φύση του νοσήματος, έχεις ιατρό που με νεύμα θεραπεύει, έχεις ιατρό που με τη θέλησή του διορθώνει, που μπορεί και θέλει να σε θεραπεύσει. Χωρίς να υπάρχεις σε δημιούργησε˙ τώρα που υπάρχεις και έγινες κακός πολύ περισσότερο θα μπορέσει να σε διορθώσει. Δεν άκουσες ότι την πρώτη φορά έλαβε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο; Πώς το χώμα το έκαμε σάρκα; Πώς έκαμε τα νεύρα; Πώς τα οστά; Πώς το δέρμα; Πώς τις φλέβες; Πώς τη μύτη; Πώς τα μάτια; Πώς τα βλέφαρα; Πώς το φρύδι; Πώς όλα τα άλλα; Χώμα ήταν η πρώτη ύλη, μία ουσία˙ και μεσολάβησε η τέχνη και έκαμε την ποικιλία της δημιουργίας.

Μήπως μπορείς να πεις τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκες; Έτσι δεν μπορείς να πεις και τον τρόπο με τον οποίο εξαλείφονται τα αμαρτήματα. Γιατί, αν η φωτιά που πέφτει ξαφνικά στα αγκάθια τα κατατρώγει, πολύ περισσότερο η θέληση του Θεού κατατρώγει τα αμαρτήματά μας και τα ξερριζώνει σύρριζα, και κάνει αυτόν που αμάρτησε όμοιο μ’ εκείνον που δεν αμάρτησε. Να μη ζητάς τον τρόπο, να μην πολυεξετάζεις αυτό που γίνεται, αλλά να πιστεύεις στο θαύμα. Έκαμα, λες, πολλές και μεγάλες αμαρτίες. Και ποιος είναι αναμάρτητος; Εγώ όμως έκαμα, λέγει, φοβερές και μεγάλες και πιο πολλές αμαρτίες από κάθε άνθρωπο. Σου είναι αρκετό για θυσία αυτό˙ «λέγε πρώτος εσύ τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς». Αναγνώρισε ότι αμάρτησες, και αυτό θα σου γίνει η αρχή για τη διόρθωση. Στενοχωρήσου, γίνε σκυθρωπός, χύνε δάκρυα. Μήπως δηλαδή η πόρνη έχυνε κάτι άλλο; Τίποτε άλλο, παρά δάκρυα και μετάνοια˙ πήρε οδηγό τη μετάνοια και ήρθε στην πηγή».

http://www.imkastorias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου