Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ -ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για γεροντας κυριλλος κατουνακια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/4/2017

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ -ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΕΤΑΙ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΛΘΕΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) ΟΥΤΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΣΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΔΙΕΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ………..ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου