Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Οικουμενιστική συμπροσευχή για τα 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (Φωτό & Βίντεο)

Ρώμη Οικουμενιστική συμπροσευχή για τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης) τελέσθηκε στον παπικό ναό των Αγίων Αποστόλων.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
Σύμφωνα με δημοσίευμα  οργανώθηκε από την οικουμενιστική κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου.  In occasione del 60 ° anniversario dei Trattati di Roma, si svolgerà nella capitale una preghiera ecumenica e internazionale venerdì 24 marzo, alle 19.30, nella basilica dei XII Apostoli nel centro della città. A promuoverla è la rete ecumenica “Insieme per l’Europa” che raccoglie più di 300 comunità e movimenti cristiani per esprimere a Roma oggi come allora e “nonostante tutte le sfide, un sì all’Europa”. Rappresentanti della Chiesa e della politica hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Siluan, metropolita della Chiesa rumena-ortodossa in Italia, Heiner Bludau, decano della Chiesa evangelica luterana in Italia, Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Gerhard Pross, moderatore di “Insieme per l’Europa”, Markku Markkula, presidente del Comitato europeo delle regioni, insieme ad una delegazione. “L’avventura Europa – si legge in un comunicato diffuso oggi – è ufficialmente iniziata 60 anni fa con il Trattato di Roma”. “Oggi, come allora” si incontreranno i capi di Stato dell’Europa “per dare un segno di unità e per rafforzare anche in tal modo il continente, che è in crisi permanente”. “È urgente – scrive “Insieme per l’Europa” – una dinamica costante di rinnovamento per risolvere i principali problemi comuni (ad esempio, il flusso di rifugiati verso l’Europa, i cambiamenti demografici, la Brexit, le differenze storico-culturali ed economiche tra l’Europa orientale e occidentale, le diverse concezioni della democrazia, ecc)”. Alla preghiera ecumenica di Roma si uniranno in questi giorni con altrettante iniziative altre 50 città europee (da Lisbona a Szeged, da Bruxelles a Matera, da Parigi a Lubiana). L’obiettivo della catena europea di preghiere sta nel far vedere al mondo che la fraternità e l’unità – nonostante le differenze culturali e confessionali – sono possibili”.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου