Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Μέρμηγκας - Παραδοσιακό Κεφαλλονιάς

Αποτέλεσμα εικόνας για κεφαλονια

Παραδοσιακό τραγούδι και χορός από την Κεφαλλονιά, με μάλλον σκωπτικό περιεχόμενο. Ονομάζεται "Μέρμηγκας" ή "Πού πας καημένε Μέρμηγκα", και χορεύεται ιδιότυπα, όπως ο "Μπουρδάρης" χορός των Κυθήρων. Στιχουργικές παραλλαγές του εν λόγω τραγουδιού ανιχνεύονται και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού, όπως στην κεντρική Πελοπόννησο αλλά και στη Βέροια, δηλ. στην Κεντρική Μακεδονία, πάνω φυσικά σε διαφορετικές τοπικές μελωδίες της κάθε περιοχής. 
A Greek folk song from the island of "Kefalonia", called "Mermigas".

Οι στίχοι:
Πού πας καημένε Μέρμηγκα, καλέ μέρμηγκα,
βρε που πας, βρε που πας κατακαημένε,
με τ' αλέ - με τ' αλέτρι φορτωμένε.
Μα εγώ έχω αμπέλια στη Βλαχιά, στη Βλαχοπουρναριά,
έχω αμπέ - έχω αμπέλια να τρυγήσω
και να τα - και να τα μουστοπατήσω.
Τα τρύγησα, τα πάτησα, καλέ τα πάτησα,
και γεμί – και γεμίζω τρεις βαρέλλες,
σα τρεις ε – σα τρεις έμμορφες κοπέλες.
Με ρόγιασεν η μάνα μου, καλή μανούλα μου,
σ' αρχοντό – σ' αρχοντόπουλου τα χέρια,
σε σπαθιά – σε σπαθιά και σε μαχαίρια.
Δως μου κυρά το ρήγι μου, καλέ το ρήγι μου,
δώσε μου, δώσε μου τη δουλεψή μου,
σε βαρέ – σε βαρέθηκε η ψυχή μου.
Πού πας καημένε Μέρμηγκα, καλέ μέρμηγκα,
βρε που πάς - βρε που πας και είσαι ιδρωμένος
με τ' αλέ – με τ' αλέτρι φορτωμένοςhttps://www.youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου