Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ.


Σ’ αυτήν, αφού δοξολογεί τόν Κύριο γιά τή λύτρωσή του από τά χέρια των αοράτων εχθρών, αναφέρεται στον επικείμενο χωρισμό της ψυχής του από τό σώμα καί λέει: «Γεμάτη ταραχή καί οδύνη είναι ή ψυχή μου, καθώς ετοιμάζεται να βγει από τό άθλιο καί ρυπαρό τούτο σώμα μου. Άς μέ σκεπάσει, λοιπόν, τό χέρι Σου, Κύριε, καί ας μέ επισκεφτεί! τό έλεος Σου, γιά να μην πέσει πάνω της ό κακόβουλος εχθρός καί την εμποδίσει, εξαιτίας τών αμαρτιών πού έκανα σε τούτη τή ζωή είτε ανεπίγνωστα είτε ενσυνείδητα. Σπλαχνίσου με, Κύριε, κι ας μην αντικρίσει ή ψυχή μου τίς ζοφερές καί σκοτεινές μορφές τών πονηρών δαιμόνων, άλλά ας την παραλάβουν άγγελοί Σου λαμπροί καί φωτεινοί. Κάνε να δοξαστεί τό όνομά Σου τό άγιο καί μέ τή δύναμή Σου ανέβασε με στο θείο Σου κριτήριο. Όταν θα κρίνομαι, ας μη μέ αρπάξει τό χέρι τού άρχοντα τού κόσμου τούτου γιά να μέ ρίξει, τόν αμαρτωλό, στα βάθη τού αδη. Άλλά παραστάσου μου καί γίνε Σωτήρας μου καί υπερασπιστής μου... Όσο γιά τά σωματικά βασανιστήρια, αυτά δεν είναι παρά ευφροσύνη γιά τούς δούλους Σου»

Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο
Συγγραφέας : Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ. 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου