Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Δ' Οικουμενική Σύνοδος - Γραπτό Κήρυγμα (Κυριακή Δ' Ματθαίου)εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Ιούνιος 2016, αρ.φ. 179)
Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος
Η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει την σημερινή Κυριακή στην Δ’ Οικουμενική εν Χαλκηδόνι Ιερά Σύνοδο, όπου 650 Θεοφόροι Πατέρες αποφάσισαν αυτά που θα σας αναφέρω στη συνέχεια.
Η Δ'  Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του Αυγούστα Πουλχερία, το 451 στη Χαλκηδόνα. Αποτελούνταν από 650 Επισκόπους και καταπολέμησε τη διδασκαλία του μονοφυσιτισμού, η οποία με πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, δίδασκε ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη. Γι’ αυτό λέγονται και Μονοφυσίτες, δηλαδή πιστεύουν ότι υπήρχε μόνο μία φύση, η Θεία, όχι η ανθρώπινη.
Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε οριστικά το μονοφυσιτισμό, αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός κατά μεν τη θεϊκή του φύση εγεννήθη εκ του Πατρός κατά δε την ανθρώπινην φύση του εγεννήθη εκ της Μαρίας της Παρθένου, της Θεοτόκου, «εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζόμενον». Η Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δεν έφερε κάτι το καινούριο που δεν υπήρχε μέχρι τότε στο χώρο της Εκκλησίας μας. Αυτό που ήδη υφίστατο και το βίωνε το σώμα των πιστών, οι Πατέρες το διευκρίνισαν και το οριοθέτησαν κι έτσι βοήθησαν και βοηθούν κι εμάς τους πιστούς να γνωρίζουμε ποιά ακριβώς είναι η πίστη μας. Να γνωρίζουμε ποιοί είναι οι όροι αυτής της πίστεως με τις τόσες υπαρξιακές προεκτάσεις στη ζωή μας.
Ίσως να ξέρετε οι περισσότεροι χριστιανοί ότι κατά την περίοδο της Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου συνετελέσθη το μεγάλο θαύμα επί του ιερού λειψάνου της Αγίας Ευφημίας. Η Αγία Ευφημία απέδειξε το ορθόδοξο δόγμα με θαυμαστό τρόπο. Ας θυμηθούμε αυτό το συγκλονιστικό θαύμα και αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν, ας το μάθουν:
Όταν λοιπόν συνεκροτήθη η Σύνοδος αυτή, οι αιρετικοί δεν πείθονταν στις αποφάσεις της Συνόδου, παρότι καταδικάστηκαν και η πλάνη τους και αναθεματίστηκαν και αναθεματίστηκε και ο Ευτυχής. Τότε οι Πατέρες έκαναν το εξής: Έγραψαν τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι αιρετικοί Μονοφυσίτες σε δύο ξεχωριστά βιβλία τις απόψεις επί του θέματος. Έπειτα άνοιξαν τη θήκη που περιείχε το λείψανο της Αγίας Ευφημίας και τοποθέτησαν τα δύο βιβλία στο στήθος της Αγίας.
Μετά από ορισμένο χρόνο άνοιξαν πάλι τη θήκη και είδαν το βιβλίο των Ορθοδόξων που περιείχε και την απόφαση της Συνόδου να το κρατάει η Μάρτυς στην αγκαλιά της. Είδαν όμως ότι το βιβλίο των αιρετικών η Αγία το είχε στα πόδια της. Έτσι η μεγαλομάρτυς Ευφημία με το εξαίσιο αυτό θαύμα επικύρωσε και υπέγραψε τον ορθόδοξο Τόμο και διεσάλπισε το Χριστολογικό δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού μας εις τα πέρατα της Οικουμένης και απέδειξε την διδασκαλία του Ευτυχούς και των οπαδών του μονοφυσιτών ως σατανική πλάνη.
Από αυτό το θαύμα οι μεν Ορθόδοξοι στηρίχθηκαν στην πίστη και δόξασαν το Θεό οι δε αιρετικοί κατανικήθηκαν. Κατόπιν το Πατριαρχείο μετέφερε μαζί του στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι το Ιερό Λείψανο της Αγίας Ευφημίας όπου στο δεξιό μέρος αυτού του ναού έγινε παρεκκλήσι της Αγίας την εποχή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου.
Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη της Αγίας Ευφημίας την 16η Σεπτεμβρίου αλλά το θαύμα αυτό που έγινε στη Χαλκηδόνα το εορτάζουμε την 11η Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτυπώνεται το θαύμα αυτό στο απολυτίκιο της Αγίας. Ψάλλουμε: «Λίαν εύφρανας τους ορθοδόξους (πάρα πολύ εχαροποίησες τους Ορθοδόξους) και κατήσχυνας τους κακοδόξους (και ντροπίασες τους κακοδόξους), Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε· της γαρ Τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, α οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν, Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος».
Το απολυτίκιον της Αγίας ομιλεί για κακοδόξους, έτσι τους λέγει τους αιρετικούς. Υπάρχουν όμως σήμερα δυστυχώς και Ορθόδοξοι που διδάσκουν πως αυτοί οι αιρετικοί δεν είναι κακόδοξοι. Άλλο λέγει η Αγία Ευφημία και εδογμάτισαν οι Πατέρες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, άλλα λένε πολλοί, πάρα πολλοί σύγχρονοι Θεολόγοι, Πατριάρχες και Μητροπολίτες.

Όλους αυτούς τους Οικουμενιστές και φιλοαιρετικούς ας τους δώσει μετάνοια και φώτιση Ο Κύριος για να μην υποστούν τις συνέπειες της κακόβουλης πρακτικής τους από την Αγία και τους Πατέρες της σημερινής Εορτής. Αμήν!

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου