Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Οἱ αἱρέσεις ὡς πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου

Αποτέλεσμα εικόνας για αιρεσεις

Είναι πρόδρομοί του πρώτα-πρώτα οι αιρέσεις. Πρώτες οι αιρέσεις φανέρωσαν το φοβερό και ύπουλο πόλεμο κατά της Πίστεως, κατά της Θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κατά του Ορθοδόξου της Εκκλησίας Δόγματος, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση, κλονισμό και απιστία στις ψυχές των ανθρώπων.
Και ο φοβερός αυτός σπόρος του Αντιχρίστου προκαλεί σάλο μεγάλο μέσα στην Εκκλησία με τον Αρειανισμό. Η αίρεση του Αρείου «πρόδρομος ελογίσθη  του Αντιχρίστου» (ΒΕΠΕΣ 30, 128) λέγει ξεκάθαρα ο Μέγας Αθανάσιος.
Η αίρεση αυτή φούντωσε και άπλωσε τα βδελυρά και βλάσφημα πλοκάμια της τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Οι Αρειανοί, ο Άρειος και οι οπαδοί του, πολεμούν την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγοντες, ότι δήθεν ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά «κτίσμα» και «ποίημα», δημιούργημα του Θεού.
Η αίρεση αυτή ήταν τρομακτική, διότι προσπαθούσε ν’ αλλάξει την πίστη των χριστιανών και να τους οδηγήσει έτσι στον όλεθρο, στην παγίδα του Σατανά και στην απώλεια. Οι αιρετικοί Αρειανοί γίνονται με την αίρεσή τους αυτή όργανα του Διαβόλου και πρόδρομοι του Αντιχρίστου, αφού εργάζονται για την απομάκρυνση της ανθρωπότητος από τον Χριστό, πράγμα που συνεχώς επιθυμεί ο Σατανάς.
«Μέγα τι θηρίον εξήλθε επί γης η αίρεσις αυτή» (ΒΕΠΕΣ 31,243) λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ας μη ξεχνάμε την βαρύτητα που έχει ο λόγος του Μεγάλου αυτού Πατρός της Εκκλησίας, που ήταν και ο αθόρυβος πρωταγωνιστής της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία καταδίκασε την φοβερή τούτη αίρεση.
Ας μη ξεχνάμε, ότι ο Αρειανισμός, σαν φοβερή οχιά, κατάφερε να εισδύσει μεταξύ κληρικών και προπαντός να βρει στηρίγματα στην κοσμική εξουσία (σημείωση Ιστολογίου: έτσι ακριβώς έπραττε και πράττει κάθε αίρεση για να στηριχθεί. Και στις μέρες μας η παναίρεση του Οικουμενισμού εισδύει στις τάξεις των κληρικών και γαντζώνεται στην κοσμική εξουσία). Ύστερα μπόρεσε και άγριο διωγμό να εξαπολύσει κατά των Ορθοδόξων. Και ο διωγμός αυτός χαρακτηρίστηκε πιο σκληρός από τους διωγμούς των χριστιανομάχων Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
Και για τον διωγμό αυτό μας πληροφορεί ο Μέγας Αθανάσιος γράφοντας: «Ουκ έστιν απλώς διωγμός, αλλά διωγμού μεν πλέον, προοίμιον δε και Παρασκευή του Αντιχρίστου»(Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31,280).
Είχαν βέβαια προηγηθεί και άλλες πλάνες και άλλες αιρέσεις μέχρι τότε. Δεν είχαν όμως τέτοιο κορύφωμα ασεβείας και τόση έκταση. Με τον Αρειανισμό, τον Χριστομάχο Αρειανισμό, όπως τον χαρακτήρισε ο Μέγας Αντώνιος, συνταράχθηκε όλη η Ανατολή από του Ιλλυρικού μέχρι της Αιγύπτου.
Για να δώσουνε την μάχη της Ορθοδοξίας κατέβηκαν τότε από τα ασκητήρια και οι αγιασμένες μορφές της ερήμου, με πρώτο τον Μεγάλο Αντώνιο.
Ο Μέγας Αντώνιος «τους Αρειανούς απεκήρυξεν, αίρεσιν εσχάτην λέγων είναι ταύτην και πρόδρομον του Αντιχρίστου» (ΒΕΠΕΣ 33,45), όπως γράφει ο Μέγας Αθανάσιος.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 61-64)
http://makkavaios.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου