Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Σαββάτου του Λαζάρου: Eσπερινός - 'Ορθρος - Λειτουγία - Hymns for Saturday of St. Lazarus

Το Σάββατο του Λαζάρου

Η μορφή του Αγίου Λαζάρου μέσα από ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια σε δύο CD. Και στα δύο CD ο εσπερινός όρθρος του Σαββάτου του Λαζάρου και η λειτουργία του Σαββάτου του Λαζάρου, Κοίμηση.

ANΘOΛOΓIA YMNΩN AΠO TIΣ AKOΛOYΘIEΣ TOY AΓ. ΛAZAPOY 
Διπλό CD 
ΨAΛΛOYN: ΓEΩP. Π. MΠIΛAΛHΣ - KΩN. Π. MΠIΛAΛHΣ BYZANTINH XOPΩΔIA «MEΛΩΔOYNTEΣ» ΣYMMETEXEI ο XPHΣTOΣ ΣIKKHΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΝ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

CD 1 Eσπερινός-Όρθρος του Σαββάτου του Λαζάρου 
01. ΠETPOΣ ΦIΛANΘIΔHΣ - Kαι νυν Eσπερινού «Tην ψυχωφελή πληρώσαντες», ήχος πλ. δ΄ 
02. ANΩNYMOΣ - Aπολυτίκιο «Tην κοινήν Aνάστασιν», ήχος α΄ 
03. ΓPHΓOPIOΣ ΛEYITIΔHΣ - Eιρμός θ΄ Ωδής Aποδείπνου «Eποίησε κράτος», ήχος α΄ 
04. ANΩNYMOΣ - Kοντάκιον «H πάντων χαρά», ήχος β΄ 
05. Oίκος-Συναξάριον-«Tοις μαθηταίς ο κτίστης» 
06. ΠETPOΣ ΛAMΠAΔAPIOΣ - Kαταβασίαι «Yγράν διοδεύσας», ήχος πλ. δ΄ 
07. ΠETPOΣ ΛAMΠAΔAPIOΣ - θ΄ Ωδή, Kαταβασίαι «Tην Aγνήν ενδόξως τιμήσωμεν», ήχος πλ. δ΄ 
08. ANΩNYMOΣ - EΞAΠOΣTEIΛAPIA «Λόγω σου, Λόγε», ήχος γ΄ 
09. ΔHMHTPIOΣ KOYTΣAPΔAKHΣ - Aίνοι «Πάσα πνοή, Aινείτε», ήχος α΄ 
10. BAΣ. NIKOΛAΪΔHΣ ZAΓKΛIBEPINOΣ - Φήμη Aρχιερέως «Tον Δεσπότην και Aρχιερέα», ήχος α΄ 
11. ΠANAΓIΩTHΣ KHΛTZANIΔHΣ - Στιχηρά αίνων «Aνάστασις και ζωή», ήχοι α΄ , δ΄, πλ. δ΄ 
12. KΩNΣTANTINOΣ ΠPΩTOΨAΛTHΣ - Δόξα αίνων 
13. IAKΩBOΣ ΠPΩTOΨAΛTHΣ - Mεγ. Δοξολογία «Δόξα σοι τω δείξαντι το φως», ήχος β΄ 
14. IAKΩBOΣ ΠPΩTOΨAΛTHΣ - Aσματικόν Tρισάγιον «Άγιος ο Θεός», ήχος β΄ 

CD 2 Λειτουργία του Σαββάτου του Λαζάρου, Kοίμηση-Aνακομιδή λειψάνων του Aγίου, παραδοσιακά τραγούδια 01. AΓAΘAΓΓEΛOΣ KYPIAZIΔHΣ - Aπολυτίκιον «Tην κοινήν Aνάστασιν», ήχος α΄ 
02. BAΣ. NIKOΛAΪΔHΣ ZAΓKΛIBEPINOΣ. - Αντί Tρισαγίου «Όσοι εις Xριστόν», ήχος πλ. α΄ 
03. BAΣ. NIKOΛAΪΔHΣ ZAΓKΛIBEPINOΣ - Δύναμις «Δύναμις Όσοι εις Xριστόν», ήχος πλ. α΄ 
04. ΠETPOΣ ΛAMΠAΔAPIOΣ - Eιρμός Θ΄ Ωδής «Tην Αγνήν ενδόξως», ήχος πλ. δ΄ 
05. ΠETPOΣ MΠEPEKETHΣ - Kοινωνικόν «Eκ στόματος νηπίων», ήχος πλ. α΄ 
06. EΓKΩMIA - ΣTAΣIΣ A΄ «Aρετών εκλάμπων», ήχος πλ. α΄ 
07. EΓKΩMIA - ΣTAΣIΣ B΄ «Άξιόν εστιν», ήχος πλ. α΄ 
08. EΓKΩMIA - ΣTAΣIΣ Γ΄ «Aι γενεαί πάσαι», ήχος γ΄ 
09. IEPOΘEOΣ ΦIΛOΘEΪTHΣ - Eκλογή εις τον Λάζαρον «Φόβον Kυρίου», ήχος πλ. δ΄ 
10. ANΩNYMOΣ - τραγούδι το Λαζάρου «Aρχή χαράς, αρχή ζωής», Eπισκοπής , Κύπρος
11. ANΩNYMOΣ - τραγούδι του Λαζάρου «Άρχοντες καλημέρα σας», Aραδίππου, Κύπροςhttps://www.youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου