Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Ύμνοι Παραμονής Χριστουγέννων - Greek Orthodox Christmas Eve HymnsInspirational chants, hymns of Christmas Eve, sung by the Byzantine Choir, under the direction of Costas Zorbas, head chorister of All Saints Cathedral, Kallithea, Athens Greece.

Eμψυχωτικά άσματα, ύμνοι της παραμονής των Χριστουγέννων, που ψάλλονται από τη Βυζαντινή Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου του καθεδρικού ναού των Αγίων Πάντων Κωνσταντίνου Ζορμπά, Καλλιθέα, Αθήνα.


01. Ακολουθία των Ωρών - The Imperial Hours Service 11:11

02. Δοξαστικό - Glory / Hymn / Verses 10:36
03. Ειρηνικά - Peace Songs 03:11
04. Κεκραγάριο - Στιχηρά - Voicing / Verses 13:50
05. Πληρωτικά - Supplication Songs 05:12
06. Απόστιχα - Ending 08:32https://www.youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου